שאלה לגבי "חוק הטכנאים"

פורום לדיון על נושאים הקשורים לפן המסחרי ו/או השירותי של התחום (איפה קונים? כמה עולה? מי הייבואן? המלצות על חנות? ענייני ייבוא/מכס וכו').

מנהל: מנהל אודיו

שלח תגובה
sagioto
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1189
הצטרף: מרץ 2007
נתן תודות: 135 פעמים
קיבל תודות: 39 פעמים

שאלה לגבי "חוק הטכנאים"

לינק להודעה #1 

שלום,

אני כרגע לא מחובר להוט,
התקשרתי אליהם על מנת לתאם התקנה של תשתית אינטרנט,
קבעתי עם הנציגה שלהם ביום א' ה-3.10.10, וידאתי שאכן הכוונה לתאריך זה וזה גם מתועד ככה במערכת של הוט,
אני רואה שכבר עוד 20 דקות נגמר להם החלון ואף אחד לא מדבר איתי, אז התקשרתי לברר, הם אומרים שהם מגיעים רק ב-10.10.10, כמובן שכל פעם הם אומרים שיחזרו ולא חוזרים אבל לא זה הנושא,
אני רוצה לדעת אם חוק הטכנאים חל על זה, הרי אני במילא הולך להתחייב אליהם לשנה,
וחיכיתי להם בבית ונתקעתי עוד שוע בלי אינטרנט,

אתם יוודעים אם החוק חל? ואם כן איך אני תובע את הפיצוי?

תודה לכם,

iziko
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1183
הצטרף: פברואר 2007
נתן תודות: 34 פעמים
קיבל תודות: 5 פעמים

לינק להודעה #2 

אני השתמשתי בעבר בחוק הטכנאים פעמיים נגד הוט והוצאתי מהם סכום של 600 ש"ח ואח"כ עוד הטבות ששות לי יותר מ - 600 ש"ח.

על כל פנים, חוק הטכנאים (למיטב הבנתי והעמקתי באותה תקופה שנזקקתי לו) אינו חל על חיבור לשירות או ניתוק משירות.

במקרה שלך מדובר על חיבור לשירות, לכן למיטב ידעתי החוק הנ"ל אינו תופס.

נסה לברר עוד.

על כל פנים הייתי מנסה להרים טלפן לנציג ששיכנע אותך להתחבר (או תיאם לך את ההתחברות) ואומר שהחלטת כי אינך מעוניין להתחבר כי גרמו לך עוול עוד בטרם נהפכת ללקוח מן המניין. סיכוי קלוש אבל אולי תקבל איזה הטבה או 2 בשביל שכן תתחבר.

בהצלחה (Y)

mp3lll
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
הודעות: 20631
הצטרף: ספטמבר 2007
נתן תודות: 132 פעמים
קיבל תודות: 998 פעמים

לינק להודעה #3 

הוט צוחקת עליך ואתה מתחבר אליה... מעניין.
"הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם" - אין יותר אקטואלי מזה.

Nissim
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2670
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 123 פעמים
קיבל תודות: 53 פעמים

לינק להודעה #4 

sagioto ,אולי כדאי לשקול האם כדאי להתחבר לחברה כזאת.

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
הודעות: 7676
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 148 פעמים
קיבל תודות: 272 פעמים

לינק להודעה #5 

שומר נפשו ירחק.
זה רק מתחיל ככה...
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

yanivol
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2731
הצטרף: יולי 2006
מיקום: השכן של השכן שלא ישן
נתן תודות: 134 פעמים
קיבל תודות: 103 פעמים

לינק להודעה #6 

על פי תיקון 24 לחוק הגנת הצרכן:
18א. אחריות לטובין ולשירותים (תיקון: תש"ס, תשס"ח)
(א) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בתקנות, לחייב יצרן, יבואן, סיטונאי או קמעונאי של טובין או שירותים, לתת שירות לצרכן לאחר מכירה, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין זה לרבות באלה -
(1) תיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין, בשלמותם או בחלקם, בלי תשלום, במשך תקופה שיקבע;
(2) מתן השירות במענו של הצרכן;
(3) הדרכים והמועדים לביצוע השירות;
(4) קיום תחנות שירות במקומות או באזורים מסוימים;
(5) מתן תעודות אחריות, תוכנן, ואיסור התנאה בתעודות כאמור על זכויות הצרכן לפי דין.
(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) עד (4), לעניין חוזה למתן שירות לתיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה, לרבות תיקון והחלפה כאמור בתקופת אחריות ארוכה יותר מהתקופה שנקבעה לפי סעיף קטן (א), ולעניין חוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות טובין הנמצאים אצל הצרכן.
(ג)(1) נדרש ביקור טכנאי במענו של צרכן, לשם קיום חיובים לפי סעיף
קטן (א) בתקופת אחריות שנקבעה לפי אותו סעיף קטן, או בהתאם לחוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות הטובין הנמצאים אצל הצרכן, או בהתאם לחוזה למתן שירות מסוג שקבע השר, יתאם מי שמחויב לתת שירות לפי הוראות סעיף זה), בסעיף זה - נותן השירות (את המועד ואת שעת הביקור עם הצרכן.
(2) זמן ההמתנה לטכנאי כאמור בפסקה (1) לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה, ואולם נותן השירות רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתיאום האמור, ובלבד שזמן ההמתנה של הצרכן במענו לא יעלה על שעתיים והובהר לצרכן שהוא רשאי לסרב להצעה כאמור אם אין בה כדי להקל עליו.
(3) נותן השירות רשאי להודיע לצרכן, לא יאוחר משעה 20:00 בערב שקדם למועד הביקור שתואם, על דחיית ביקור טכנאי, ולתאם עמו מועד ושעה חדשים לביקור, ובלבד שאין בדחיה כאמור כדי לדחות את מתן השירות מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך לפי דין.
(ד) הפר נותן השירות את הוראות סעיף קטן (ג), יהיה הצרכן זכאי, בשל אותה הפרה, לפיצוי בלא הוכחת נזק, כמפורט להלן:
(1) תואם מועד לביקור טכנאי בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) וחלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה כאמור בסעיף קטן (ג)(2) - פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים; חלפו שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה האמור - פיצוי בסכום של 600 שקלים חדשים;
(2) פעל נותן השירות בניגוד להוראות סעיף קטן (ג)(2) לעניין הקריאה הטלפונית - פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים.
(ה) נותן השירות רשאי להציע לצרכן הזכאי לפיצוי לפי הוראות סעיף
קטן (ד), פיצוי בשווה כסף, בטובין או בשירותים, ובלבד שהודיע לצרכן כי הוא רשאי לבחור בין הפיצוי הכספי לבין הפיצוי המוצע והצרכן נתן את הסכמתו לכך; נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא על נותן השירות.
(ו) נבע האיחור מנסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ושעת הביקור של טכנאי ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי לפי סעיף זה.
...
איסטרה בלגינא קיש קיש קריא

sagioto
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1189
הצטרף: מרץ 2007
נתן תודות: 135 פעמים
קיבל תודות: 39 פעמים

לינק להודעה #7 

אני לא מתיימר להבין אבל אני לא רואה שמוזכר כאן נושא חיבור,
לגבי הצורך להתחבר להוט, זה רק מראה באיזה מדינה מסכנה ומפגרת אנחנו חיים,
אני סטודנט וכל מה שאני צריך זה אינטרנט, יש 2 ספקיות, במהירות שאני רוצה פשוט לא משתלם לי לפנות לבזק,
אז הוט מרשים לעצמם להשתין על הצרכנים, תרצה או לא אתה או אצלם או אצל בזק, אותו דבר אצל הסלולר,
הישראלי הוא כ"כ פרייר שבקום לייצר תחרות בשוק הוא נותן ל"מתחרות" לייצר קרטלים על חשבונו

mp3lll
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
הודעות: 20631
הצטרף: ספטמבר 2007
נתן תודות: 132 פעמים
קיבל תודות: 998 פעמים

לינק להודעה #8 

sagioto (Y)
אתה בהחלט צודק זה עצוב...

בבזק המחיר מופקע כולל דמי שימוש של 25 שח על כלום
נשאר רק את הוט
:(
"הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם" - אין יותר אקטואלי מזה.

EliHaboosh
סמל אישי של משתמש
עורך ראשי HTMobile
עורך ראשי HTMobile
הודעות: 3221
הצטרף: נובמבר 2004
נתן תודות: 100 פעמים
קיבל תודות: 675 פעמים

לינק להודעה #9 

חוק הטכנאים לא תופס במקרה הזה.
זה לא מונע מבעדך כן לדרוש פיצוי גם בבית משפט.
ברור שהאופציה הנוספת היא לא להתחבר בכלל.
אלי חבוש

שלח תגובה

חזור אל “ייבוא, תמחור ושירות”