דוח של עיריה בגין רכב ללא טסט

הודעות מערכת, והודעות שאינן קשורות לאף פורום אחר.
mulder (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
הודעות: 6299
הצטרף: מאי 2008
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 238 פעמים
קיבל תודות: 529 פעמים

דוח של עיריה בגין רכב ללא טסט

הודעה שלא נקראה #1 

בוקר טוב

חיפשתי מידע ולא מצאתי.

האם עיריית תל אביב רשאית לתת דוח לרכב רק כי היה באותו זמן ללא טסט?

הרכב עם תו חניה איזורי בתוקף ולא נטוש כמובן.

תודה
מוכר:
רמקולים מדפיים/תליה JAMO D500 THX
https://htmag.co.il/forum?q=dmlld3RvcGl ... Q9MzM4NjQ3

רמקולים Meridian תוצרת אנגליה.
https://htmag.co.il/forum/?q=dmlld3RvcG ... 1FUklESUFO

qsub00
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 771
הצטרף: מאי 2013
נתן תודות: 81 פעמים
קיבל תודות: 57 פעמים

הודעה שלא נקראה #2 

רכב ללא טסט לא מורשה לנוע בכבישי הארץ ועליו להיות מאוחסן במגרש שמיועד לשכמותו.
אני בטוח שחיפוש קצר באתר משרד התחבורה יביא לך את הסעיף המתאים בחוק.

Kondo10
סמל אישי של משתמש
אחראי תחום סרטים וטלויזיה
אחראי תחום סרטים וטלויזיה
הודעות: 3997
הצטרף: מאי 2018
נתן תודות: 387 פעמים
קיבל תודות: 826 פעמים

הודעה שלא נקראה #3 

רק במידה וזה שיטור משולב (פקח + שוטר) או פקח שיש לו הסמכה לבצע את הדוחות האלה.

זה לשון החוק:

הסמכות נובעת מהחוק "חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016 "

9. נקבע כי עבירת תעבורה היא עבירת קנס לפי סעיף 30 לפקודת התעבורה, יהיה פקח שהוסמך לכך רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס, אם נוכח כי אותו אדם עבר עבירת תעבורה כאמור, והכול בהתאם להוראות סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי.7]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982.

mulder (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
הודעות: 6299
הצטרף: מאי 2008
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 238 פעמים
קיבל תודות: 529 פעמים

הודעה שלא נקראה #4 

qsub00 כתב:רכב ללא טסט לא מורשה לנוע בכבישי הארץ ועליו להיות מאוחסן במגרש שמיועד לשכמותו.
אני בטוח שחיפוש קצר באתר משרד התחבורה יביא לך את הסעיף המתאים בחוק.
...
אתה לגמרי צודק, ואני רק מבהיר שלא היתה כאן כוונה לעבירה. היתה תקופה קצרה שהרכב לא היה עם טסט, לא נסעו בו והוא חנה ברחוב בלי שיפריע לאף אחד.


Kondo10

תודה
אבל מה שציטטת זה מאוד כללי
כל החוק כאן
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D ... %A8%D7%94)

אבל לא רשום שם הסבר לגבי מתן קנס לרכב שחונה ללא טסט תקף.
אני מניח שהעיריה תצטרך לספק הוכחה אם יש להם סמכות לזה או שהיה שוטר נוכח.
מוכר:
רמקולים מדפיים/תליה JAMO D500 THX
https://htmag.co.il/forum?q=dmlld3RvcGl ... Q9MzM4NjQ3

רמקולים Meridian תוצרת אנגליה.
https://htmag.co.il/forum/?q=dmlld3RvcG ... 1FUklESUFO

BarDar
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 488
הצטרף: ינואר 2015
מיקום: בין אור יהודה לפתח תקווה
נתן תודות: 242 פעמים
קיבל תודות: 139 פעמים

הודעה שלא נקראה #5 

תלוי בסוג החניה. אם החניה שלך (או של הדירה שאתה שוכר) אז יש לך זכות לשים שם את הרכב.
אם החניה ברחוב או בשטח משותף- אז הרכב נחשב גרוטאה לא שמיש כי אסור ליסוע בלי טסט.
הדוח יהיה על הפקרת גרוטאת רכב בשטח ציבורי והוא גם אמור להגרר תוך 7 ימים...

https://www.gov.il/he/departments/legal ... s_law_1984
אין שום סיבה שלא ללחוץ על "תודה"
תודה :)

BarDar
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 488
הצטרף: ינואר 2015
מיקום: בין אור יהודה לפתח תקווה
נתן תודות: 242 פעמים
קיבל תודות: 139 פעמים

הודעה שלא נקראה #6 

סמכות סילוק גרוטות רכב (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1991

8. (א) רשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך[1] (להלן – רשות מוסמכת), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב.

(ב) לא תשתמש רשות מוסמכת בסמכותה לסלק גרוטת רכב לפי סעיף זה אלא לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן, ולאחר שהודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה במקום הנראה לעין, 48 שעות לפחות לפני ביצוע הסילוק.

(ג) לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות המוסמכת לסלקה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות הענין סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.

ת"ט תשמ"ה-1985

(ד) סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן (א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה את הגרוטה להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך.השארת רכב ברשות הרבים (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

8א. (א) הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על ששים ימים, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום.

(ב) לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע בדרישה, והודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה.

(ג) הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תודבק על הרכב במקום הנראה לעין ותישלח בדואר רשום לבעל הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.

מכירת רכב שנגרר או החזרתו לבעליו (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

8ב. (א) נגרר רכב לפי האמור בסעיף 8א, ובעליו לא בא לקבלו תוך חדשיים מהיום שבו נמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8א(ג), תהא הרשות המוסמכת רשאית למכור את הרכב.

(ב) ביקש בעל רכב לקבל את רכבו, תהא הרשות המוסמכת זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.

(ג) נמכר רכב כאמור בסעיף זה, תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב, בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף קטן (ב).

(ד) תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת את ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תהא ראיה להוצאותיה.

עידוד מסירה לסילוק (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

8ג. רשות מוסמכת רשאית, לשם עידוד סילוק גרוטות רכב ורכב שאינו בשימוש, לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו לאתר לסילוק גרוטאות, סכום שייקבע על ידה[2].

דין גרוטות רכב (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

8ד. רכב שהובא או נגרר כאמור בסעיפים 8 עד 8ג, יראו אותו כגרוטאה לענין חוק זה ולענין פקודת התעבורה, והוא יהיה לקנינה של הרשות המוסמכת.
אין שום סיבה שלא ללחוץ על "תודה"
תודה :)

gmb
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 839
הצטרף: יולי 2009
נתן תודות: 14 פעמים
קיבל תודות: 68 פעמים

הודעה שלא נקראה #7 

לא בדיוק. החוק לא מתיר להכריז על רכב שכרגע נגמר לו הטסט כעל גרוטאה לא שמישה שמצריכה סילוק
לפי ידעתי, ברגע שאין חשד סביר שמדובר בגרוטאה שחונה באותו מקום כמה שבועות/חודשים, אתה יכול לחנות שם כאוות נפשך, אתה הרי משלם על זה מכספך הטוב במיסים לעירייה

MarioMan
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
הודעות: 3533
הצטרף: מאי 2005
שם מלא: יונתן פת-יה
מיקום: תל-אביב
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 193 פעמים

הודעה שלא נקראה #8 

הייתי בסיטואציה דומה עם עיריית תל אביב, רק למשך תקופה יותר ארוכה (שנתיים בלי טסט, עם רכב שהוא רחוק שנות אור מלהקרא ומלהראות גרוטאה).

ישנן למעשה כמה עילות בגינן יכולים לקנוס אותך ואף לגרור לך את הרכב - חלקן מתקנות התעבורה וחלקן (רובן) מתוקף חוקי העזר העירוניים.

בתל אביב למשל עד לפני שנה פחות או יותר לא היתה התייחסות מיוחדת לנושא הזה, אלא אם כן העירייה קיבלה תלונה מאחד השכנים או שבאמת היה מדובר ברכב נטוש עם שלט למכירה. כעת המצב אצלם השתנה (ככה הם טוענים) והם מבצעים אכיפה בנושא לא רק בחניות מוסדרות אלא אפילו במגרשי חול וכד׳.

מה שכן, דאגו לתת גרייס מסויים לחלק לא מבוטל מהנקנסים מכוון שמדובר באמת במדיניות אכיפה חדשה.


מציע לך לפנות אל העיריה... לי זה הצליח לא רע.
Vermoze - Innovative Technology Solutions Ltd.

שלח תגובה

חזור אל “כללי”