חברת Synology מחלקת לכם 10 מכשירי NAS

חברת Synology רוצה שתשתפו סיפור מתחום ה- IT ו- 10 הסיפורים הטובים יקבלו NAS חדש. כן, זה עד כדי כך ...

9:00
  /  
02.08.2020
  
HTmag
תוכן שיווקי
התחרות

התחרות

לאחר ההצלחה של התחרות הקודמת בה חילקנו 5 מכשירים ל- 5 החברים שהעלו את הסיפור הטוב ביותר, הפעם אנחנו מריצים תחרות דומה ומכפילים את כמות הפרסים לכדי 10 מכשירים לחלק!

מה אתם צריכים לעשות בשביל לזכות באחד? 2 דברים:

1. תמלאו את הסקר הבא.

2. תגיבו עם סיפור ה- Data Loss, Data Recovery או Migration הכי גדול או מעניין שהיה לכם שקשור למקום העבודה שלכםהסיפורים חייבים להיות מתחום ה- IT, כלומר סיפורים של אירועים שקרו לכם בעבודה או שנחשפתם אליהם.

ניתן להגיש כמה סיפורים שרוצים בשרשור הנילווה כאשר אנחנו נבחר את 10 הסיפורים המוצלחים ביותר.

צוות של שופטים מטעם קבוצת HT יבחן את הסיפורים ויעניק NAS במתנה לאלו שהצליחו לתת את הסיפור הטוב ביותר.

בשל אופי הסיפורים, תהיה עדיפות לאנשים עם רקע בתחום ה- IT.

תקופת התחרות הינה החל מתאריך 2.8.2020 שעה 9:00 ועד לתאריך 19.8.2020 שעה 18:00

 

חברת Synology מחלקת לכם 10 מכשירי NAS

 

משהו קטן שתצטרכו לעשות בתמורה!

כל מי שיקבל מאיתנו NAS (במתנה, כן?), יתבקש לכתוב בתמורה סקירה על 2 אפליקציות:

 1. לבחור אחת מהאפליקציות הבאות:
  Active Backup for Business
  או
  Cross-Office File Syncing & Sharing 
 2. בנוסף, לבחור אחת מהאפליקציות הבאות מתחום העיסקי.

את הסקירה יש לפרסם בפורום עד לתאריך 12 לאוקטובר.

 

הגשת הביקורת הכתובה היא תנאי מחייב למי שיזכה ב- NAS. מי שלא חושב שהוא יוכל להגיש סקירה כזאת, עדיף שלא יקח חלק בפעילות.

חשוב לציין כי המנצחים יקבלו את ה- NAS ללא כוננים קשיחים, אותם הם ירכשו עצמאית.

 

הפרס

הפרס הוא NAS מדגם +Synology DiskStation DSX920. זהו NAS בעל 4 מפרצים שיכול להכיל נפח של עד 64TB. הוא מכיל זוג מחברי רשת 1Gbps, אפשרות לזוג התקני SSD עבור Caching לשיפור פעולות קריאה וכתיבה ומצויין להרצת מכונות וירטואליות.

מה תוכלו לעשות עם ה- NAS הזה? הנה כמה דוגמאות לשימושים נפוצים:

 • להחזיק גרסה מקומית של כל המידע שרץ אצלכם בשירותי הענן השונים (Box, Google Drive, S3 Storage, Microsoft OneDrive ועוד).
 • הרצה של שרת DVR עבור מצלמות אבטחה.
 • גיבוי של כל המחשבים שלכם בבית, כולל אפשרות גיבוי נוספת לענן.
 • הפעלת Media Server עם אפשרות של הורדת תרגום בצורה אוטומטית וניהול קבצי המדיה שלכם, כולל Transcoding של 4K וצפייה מהנייד.
 • הרצת שרת תמונות עבור ארגון התמונות המשפחתיות, שיתוף עם המשפחה עווד.
 • התקנה של שרת TeamViewer עבור שליטה במחשבים אחרים.

  ועוד המון שימושים
  !

שווי הפרס הוא קרוב ל- 3000 ש"ח והוא מגיע ללא כוננים קשיחים.

תקופת התחרות הינה החל מתאריך 2.8.2020 שעה 9:00 ועד לתאריך 19.8.2020 שעה 18:00

את הסיפורים שלכם יש לציין בשרשור: חברת Synology מחלקת לכם 10 מכשירי NAS

 

חברת Synology מחלקת לכם 10 מכשירי NAS

 

 

 

תקנון התחרות

תקנון

1. עורכת התחרות

קבוצת HT (הכוללת את האתרים Hometheater.co.ilhtmobile.co.ilhtmag.co.ilhtisrael.co.iluserit.co.ilhtcafe.co.il) (להלן – "עורכת התחרות")

התחרות נערכת בשיתוף חברת Synology.

2. התחרות

קבוצת HT מזמינה את הגולשים להעלות הודעה בשרשור התחרות, בה יכתבו סיפורי "ה- Data Loss או ה- Data Recovery" (להלן – "הפוסט"). הפוסטים (פוסט אחד לכל יום בתקופת התחרות) יועלו בתגובה לשרשור הכרזת התחרות. מבין כל הפוסטים שיועלו ייבחרו 10 מנצחים על ידי ועדת שיפוט אשר תורכב מחברי הנהלה באתרי קבוצת HT.

מובהר כי מטרתה העיקרית של התחרות היא הנאתית לרווחת גולשי האתר וכן לקידום הקבוצה והעלאת מודעות.

3. תוקף ופרשנות

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים על התחרות יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

4. תנאי השתתפות ואחריות המשתתף

4.1 בתחרות זכאי להשתתף מי שרשום באתרי קבוצת HT תחת פרטי זיהוי אמיתיים ונכונים, לרבות שם מלא וטלפון עדכניים, ובתנאי שלא נאסרה עליו ההשתתפות לפי הקבוע בסעיף 6 לתקנון זה (להלן – "המשתתף")

4.2 המשתתף אחראי באופן מלא ומוחלט לפוסט המועלה על ידו, ומתחייב כי אין בפרסומו ו/או העלאתו לאתר ו/או מסירתו לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע ו/או כל חוק אחר במדינת ישראל.

4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב על נכונות העובדות והמצגים הנזכרים בפוסט וכי אין בתוכן הפוסט כל הטעיה או מניפולציה או דיווח לא הוגן.

4.4 המשתתף אחראי מלא לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום הפוסט.

4.5 פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל דבר ועניין ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות בעניין זה. עורכת התחרות תהיה פטורה מלבדוק את נכונות הפרטים ותוכן הפוסט ובכל מקרה לעורכת התחרות תהיה הזכות המלאה להסיר ו/או לערוך את הפוסט של המשתתף כראות עיניה.

4.6 כל גולש יוכל להעלות עד פוסט אחד ביום עבור כל יום בתקופת התחרות.

5. תקופת התחרות

תקופת התחרות הינה החל מתאריך 2.8.2020 שעה 9:00 ועד לתאריך 19.8.2020 שעה 18:00 (מועד סיום התחרות). פוסטים שיפורסמו שלא בטווח המועדים המצויינים, לא ייחשבו כלל ו/או יוסרו. עורכת התחרות יכולה לקצר את מועד התחרות או להאריכו והכל לפי שיקול דעתה.

6. איסור השתתפות

לא ישתתפו בתחרות חברי המערכת של עורכת התחרות (עובדים, מנהלים, עורכים, אחראי קטגוריות ו/או אחראי תחום).

ההשתפות מותרת לחברים בעלי תארים מוכרים באתרי קבוצת HT שהינם כתבים וגורואים.

7. ועדת השיפוט

7.1 ועדת השיפוט תכלול ארבעה נציגים של מערכת קבוצת HT.

7.2 למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה כלשהו והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.

7.3 ועדת השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים ו/או החוזים.

7.4 הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, לרבות בעריכת הגרלה לבחירת הזוכים ולמשתתפים ו/או לאחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט.

7.5 מובהר כי החלטות השופטים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות ובבחינת הכרעה ו/או הערכה כאמור בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973.

7.6 במקרה בו לא תתאפשר בחירה חד משמעית, בשוויון קולות ו/או בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, תעבור הבחירה לידי גולשי האתר באמצעות סקר שייפתח בו יופיעו הבחירות שסוננו על ידי ועדת השיפוט. במקרה כזה הזוכה יהיה זה שיקבל את מירב קולות הגולשים.

8. תנאי הגשת הפוסט

8.1 כל משתתף זכאי לרשום פוסט אחד ביום בשרשור התחרות ובו סיפור ה- Data Loss או ה- Data Recovery.

8.2 במידה ורשם המשתתף שני פוסטים או יותר ביום, ילקח בחשבון רק הפוסט הראשון באותו היום. כל פוסט שיירשם מחוץ לשרשור התחרות לא יילקח בחשבון.

8.4 אין להגיש פוסטים שיש בהם פגיעה בזכות יוצרים או זכות כלשהי אחרת, פגיעה בשמו הטוב של אחר, בעלי גוון פוליטי/גזעני וכיוצ"ב, שמות פוגעניים ו/או בלתי חוקיים. פוסטים כאלה לא יילקחו בחשבון ו/או יוסרו מהתחרות.

9. אופן בחירת הזוכה והפרס לזוכה

9.1 חברי ועדת השיפוט יבחרו את 10 הזוכים מתוך כל הפוסטים שפורסמו לצורך התחרות ושעומדים בתנאי הסף כולם.

9.2 חברי ועדת השיפוט יבחרו את 10 הזוכים לפי ראות עינם.

9.3 ככל שלא היתה תמימות דעים בקרב ועדת השיפוט לגבי מקום כזה או אחר או לפי שיקולה הבלעדי של ועדת השיפוט, תבצע הועדה סינון של הפוסטים הנבחרים ואז יוקם סקר גולשים ובו גולשי האתר הם אלה שיבחרו את הפוסטים הזוכים. סקר הגולשים ייפתח לתקופה שתיקבע ותוכרז עליה באתר.

9.4 אין לועדת השיפוט כל מחוייבות לקבוע ולבחור בפוסט מסויים ויכולה היא להעביר את ההחלטה לגולשים.

9.5 בסמכות ועדת השיפוט, גם לאחר שנפתח סקר גולשים, לבטל את הסקר במידה ונראה שהיה ניסיון לשבשו, לרמותו או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה, תודיע על כך ועדת השיפוט ותבחר בעצמה את הזוכים.

9.6 במעמד בחירת הזוכה ייבחרו גם מקום 11 ו- 12. מובהר כי מקומות 11 ו- 12 נבחרים לצורך עתודה בלבד במידה שאחד מ- 10 הזוכים או כולם ייפסל מסיבה כלשהי או לא יגיע לאסוף את הפרס תוך המועד שנקבע לכך. במקרה שכזה יוכרז כי הזוכה הראשון נפסל והזוכה הבא ייבחר כזוכה הראשי וכך הלאה. אם גם הזוכה השני ייפסל, יקבל את הפרס הזוכה הבא באותה הדרך.

9.7 מובהר כי במידה וייפסל אחד מהזוכים או לא יגיע לאסוף את הפרס ויפורסם דבר פסילתו והכרזה על הזוכה הבא, לא יוכל הזוכה הקודם לקבל עוד את הפרס.

9.8 הזוכה יקבל הודעה טלפונית או בדואל על זכייתו בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישומו לאתרי עורכת התחרות. במידה ואין לעורכת התחרות את פרטי הזוכה, תיעשה אליו פנייה ויידרש להשלים את הפרטים הנדרשים בתוך 48 שעות לצורך אישור זכייתו.

9.10 לצורך מימוש וקבלת הפרס על הזוכה למסור את כתובתו לצורך משלוח הפרס אליו או להגיע למשרדי עורכת התחרות או לכל מקום אחר שיתבקש להגיע אליו על מנת לקבל את הפרס והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

9.11 מובהר כי עורכת התחרות לא תהיה מחוייבת להשתמש בפוסט הנבחר או בכל פוסט אחר בשימוש עתידי. על אותו משקל, עורכת התחרות תוכל, בשיקולה הבלעדי להשתמש בכל פוסט אחר, בין שהוצע בתחרות ובין אם לאו, בין שזכה ובין שלא זכה.

9.12 מובהר כי עורכת התחרות לא תהא אחראית לטיב ו/או מימוש הפרס בשום צורה.

9.13 הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי התחרות והתקנון.

9.14 הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. לעורכת התחרות ו/או לחברת Synology נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.

9.15 יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף בגין התכנים שיועלו על ידו במסגרת התחרות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר לעיל.

9.16 לא נאסף הפרס ע"י זוכה כלשהו במועד שנקבע, מסיבה כלשהי, בין מרצונו ובין שלא רצונו, תפקע זכותו לפרס לכל דבר ועניין.

10. זכייה פסולה

במקרה שהזכיה הושגה בדרך של עבירה, זיוף מרמה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאים לבטל את הזכייה לכל דבר ועניין ו/או לדרוש את שווי הפרס מאת הזוכה כאמור במידה והפרס נאסף על ידו.

11. קידום מכירות וויתור על זכויות

עורכת התחרות רשאית לעשות שימוש לצורכי קידום מכירות, פרסום ויחסי ציבור בכל חומר הנוגע לתחרות וקיומה, לרבות בפוסטים המשתתפים, לפרסם בעיתונים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה ובמועד שתבחר לכך.

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל והמשתתפים מסכימים לשתף פעולה עם עורכת התחרות למטרות הנ"ל.

בנוסף, כל משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או זכות שיש או תהיה לו בקשר לפוסטים המוצעים על ידו. כל משתתף שרשם את הפוסט המוצע על ידו בשרשור התחרות מוותר על כל זכויותיו בקשר לפוסט זה ומעניק אותם באופן בלעדי לעורכת התחרות ולא תהיה לו כל דרישה, כספית ו/או אחרת בקשר לכך.

מובהר כי עורכת התחרות יכולה לעשות כל שימוש עתידי שתרצה בפוסטים שהוצעו ו/או שזכו אף מבלי לתת קרדיט למציעו.

13. הפסקת התחרות

עורכת התחרות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את התחרות בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל קשיים טכניים או גורמים אחרים אשר לא יאפשרו או יכבידו על קיומה.

במקרה כזה תינתן הודעה למשתתפים בתחרות ותפורסם הודעה על כך באתר. פרס שלא היה לו זוכה ו/או שלא חולק מכל סיבה שהיא עד לאותו מועד – יפקע ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה בשל כך לעורכת התחרות.

14. תקנון התחרות ודחיית מועדים

לעורכת התחרות נתונה הזכות לשנות הוראות תקנון זה, בכל עת, , מכל סיבה שהיא, ו/או להמיר את הפרס לזוכה בפרס שווה ערך, ולמשתתפים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה בשל כל אחת מאלו לעורכת התחרות.

15. לשון זכר ונקבה

לשון זכר בתקנון ובתחרות גם לשון נקבה במשמע.

חברת Synology מחלקת לכם 10 מכשירי NAS


9:00
  /  
02.08.2020
  
HTmag