CES 2017: יום ראשון של התערוכה

אלי חבוש בסיכום מקוצר של היום הראשון של CES 2017 כפי ששודר בערוץ 1HDחלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

21:00
  /  
05.01.2017
  
וידאו: אלי חבוש

1