IFA 2016: רובוט ניקוי חלונות של WindowMate

Windowmate הוא רובוט ניקוי חלונות בגרסא חדשה.חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

7:00
  /  
02.09.2016
  
מאת: עפר לאור

1