Whatsapp מוסיפה אפשרות להשיב להודעה

וואטסאפ ממשיכה לבדוק פיצ'רים חדשים ומוסיפה אפשרות להשיב להודעה ספציפית בשיחה. במיוחד בקבוצות גדולות שהשיחה מדלגת במהירות בין נושאים, נרצה ...

8:48
  /  
12.06.2016
  
מאת: אלי חבוש

לדיון בנושא: Whatsapp מוסיפה אפשרות להשיב להודעה


8:48
  /  
12.6.2016
  
מאת: אלי חבוש

1