Computex 2016: הצעיף האלקטרוני

ובפינתנו - "מה הדבר הזה לעזאזל", הנה צעיף אלקטרוני שלא בטוח שתרצו להסתובב איתו. הקולר הזה דומה אולי לאוזניות אך ...

5:15
  /  
02.06.2016
  
מאת: אלי חבוש

5:15
  /  
02.06.2016
  
מאת: אלי חבוש