בליינדספוט עוברת לחקיקה – הצעת חוק שתגביל אותה?

מהצעת חוק שהוגשה על שולחן הכנסת מנסים המחוקקים להגביל את אפליקציית בליינדספוט השנויה במחלוקת. אבל האם זה יהיה גם סופם ...

13:16
  /  
25.01.2016
  
מאת: אלי חבוש

למי שחי מתחת לסלע בחודש האחרון נספר כי אפליקציית מסרים חדשה נולדה לפני כחודש – בליינדספוט שמה, שמטרתה לשלוח הודעות אנונימיות לאדם אחר וזאת מבלי שידע מי שלח לו את ההודעה. משום שמדובר באפליקצייה בה ניתן לעשות שימוש לרעה תוך כדי שליחת נאצות, איומים וסתם דברים שליליים, הקימה על עצמה האפליקצייה קולות זעקה של הורים מודאגים שחששו שזו תהיה בשימוש של ילדיהם כשכל אחד יוכל להגיד מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה מבלי לקחת את האחריות על כך.

מאופיה של האפליקצייה סביר גם להניח שהשימוש בה יהיה שלילי, הרי מחמאות וברכות ירצו השולחים לקבל קרדיט עליהם ואין כל מטרה בשליחת פרגון באופן אנונימי אך קללות ואיומים בהחלט יכולים למצוא את דרכם בתוכנת מסרים שכזו כפי שכבר קרה בזמנה הקצר בינתיים של האפליקצייה.

הבעייתיות באפליקציה הגיעה כבר לפני זמן לתוכנית הצינור שיצאה עם קמפיין של "דור, תסגור" בקריאה לבעלי האפליקציה, דור רפאלי, אחיה של בר רפאלי, לסגור מיידית את האפליקציה כשחובבי הקונספירציות טוענים שחלק מה"מודאגים" הם למעשה מגיבים בשכר של החברה עצמה שסבורה שבאז, גם אם הוא שלילי, יוכל רק לקדם את ההורדות והשימוש בה.

אבל לא רק לצינור, העניין הגיע גם לשולחנם של המחוקקים כשאלה ניסו למצוא דרכים לסגור את האפליקציה, דבר שאינו ממש אפשרי באופן חוקי שכן האפליקציה לכשעצמה אינה מפרה חוק כלשהו. אז מה עושים? מנסים להגביל את השימוש באפליקציה באמצעים עקיפים.

אמצעי אחד שכזה הגיש היום, 25.01.16, יו"ר הכנסת דוד ביטון בדמותו של הצעת חוק שמטרתה להרתיע מראש את המשתמשים בה ולהשית סנקציות כספיות משמעותיות על אלו מפעילי פלטפורמה אנונימית המאפשרת ניצול הבמה האנונימית לרעה.

על פי הצעת החוק, שאמנם אינה מתייחסת באופן ישיר לאפליקציית בליינדספוט אך מדברת באופן כללי על פלטפורמות אנונימיות, על מפעיל אפליקציה שכזו למסור, מיד עם דרישה, בתוך 30 ימים, את פרטי הפוגע (מי ששלח את המסר הפוגע) למי שדרש ממנו את הפרטים הרלוונטיים (הנפגע) או לגורם המוסמך (משטרה).

ומה קורה אם מסרב המפעיל להעביר את הפרטים? על פי הצעת החוק, ייחשב אז המפעיל עצמו כאחראי לשליחת המסר הפוגע, הרשות המוסמכת תוכל לסגור את הפלטפורמה הרלוונטית ואף ניתן יהיה להטיל עליו קנס של עד מיליון שקלים.

אין ספק שאם תאושר הצעת החוק במתכונתה הנוכחית, הרי שמדובר בסנקציות קשות למדי עבור מפעילי הפלטפורמה. הצעת החוק תאלץ למעשה כל מפעיל פלטפורמה שכזו לשמור את המידע והנתונים של כל משתמש בה. אבל הצעת החוק אינה מופנית רק למפעיל האפליקציה אלא למעשה מדברת לכיוון המשתמשים עצמם – שימו לב, הפרטים שלכם נשמרים במאגר, הפרטים שלכם יועברו על פי דרישה ואתם תהיו חשופים לתביעה או אישום פלילי.

הצעת החוק כרגע בגרסתה הראשונה וסביר להניח, אם הכנסת תרצה באמת לאשר אותה, שיהיו בה שינויים רבים והגרסה הנוכחית לא תישאר כך. הדרישה למסירת פרטים מיד עם דרישת הנפגע, ללא צו בית משפט, ללא הוכחה כלשהי (לפחות לא לפי גרסה זו) יכולה ליצור בעיות ושאלות רבות אחרות ובהן – מיהו נפגע? מה הגבול ממנו אני חייב להעביר את הפרטים? האם כשקיבלתי הודעת איום של ממש או האם כשמישהו שלח לי הודעה "אתה מכוער"? איפה בדיוק הגבול ומי מחליט אותו?

עניין נוסף הוא שאין מדובר רק באפליקציית בליינדספוט. הצעת החוק פתוחה למדי מבחינת פרשנות וניתן יהיה להחיל אותה במתכונתה הנוכחית גם על פורומים, טוקבקים, פייסבוק וכיוצ"ב שעד כה גיבוש האחריות שם לא היה מסודר. אם תאושר ההצעה בגרסתה הנוכחית, יכולים בעלי אתרים רבים ופלטפורמות בהן ניתן להעביר מסרים מהאחד לשני, לחשוש ולאלץ אותן לחשב מסלול מחדש.

הרעיון של הצעת החוק והכיוון אולי יכול להיות מבורך, אין ספק שהשימוש באפליקציית בליינדספוט הוא יכול להיות ברובו שלילי ואף לגרום לפגיעה בילדים, אך הצעת החוק במתכונתה הנוכחי היא הצעת חוק שאולי סוגרת פתח אחד אך פורצת פתחים רבים ויוצרת בעיות אחרות ומן הראוי יהיה לעשות עבודה יסודית יותר בהמשך התהליך.

לדיון בנושא: בליינדספוט עוברת לחקיקה – הצעת חוק שתגביל אותה?

 

הצעת החוק המלאה:

 

סימוכין: 339416

 

הכנסת העשרים

 

הצעת חוק של חבר הכנסת  

 

הצעת חוק פלטפורמה טכנולוגית להעברת מסרים אנונימיים או שיש בה כי להטעות לגבי זהות השולח, התשע"ו-2016

 

חובת מסירת פרטי אדם המתחזה לאחר או שולח מסר אנונימי

1.

אדם או גוף המפעיל פלטפורמה טכנולוגית להעברת מסרים המאפשרת שליחתם בדרך של התחזות לאחר או באופן אנונימי המונע את זיהוי השולח (להלן – "מפעיל"), מחויב להעביר את פרטי מי ששלח מסר על דרך של התחזות לאדם או גורם אחר או באופן אנונימי המונע את זיהויו (להלן – "מתחזה"), לגורמי האכיפה או לאדם או לגוף הנפגע מכך, על פי דרישה, בתוך לא יאוחר משלושים ימים מיום הדרישה.

הרשות המוסמכת וסמכויותיה

2.

(א)      שר המשפטים יקבע, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה, גורם המוסמך להפעיל סמכויות לפי חוק זה (להלן – "הרשות המוסמכת").

 

 

(ב)       סירב המפעיל להעביר את הפרטים כאמור בסעיף 1 למי שזכאי לכך ללא צידוק סביר, או לא העבירם במועד –

 

 

 

(1)       יחשב המפעיל כאחראי לשליחת המסר בנוסף למתחזה;

 

 

 

(2)       הרשות המוסמכת תהיה רשאית לחסום לאלתר את פעילות המפעיל בקשר עם הפלטפורמה שבה בוצעה שליחת מסרים על ידי מתחזה;

 

 

 

(3)       הרשות המוסמכת תהיה רשאית להטיל קנס על המפעיל בסכום של עד מיליון שקלים חדשים לכל הפרה ללא הוכחת נזק.

 

 

(ג)       מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הרשות המוסמכת רשאית להטיל קנס על מתחזה ללא הוכחת נזק של עד 100,000 שקלים חדשים לכל הודעה שנשלחה בדרך האמורה בסעיף 1.

 

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה למנוע שימוש לרעה בפלטפורמות טכנולוגיות, כגון מחשבים, סמארטפונים, מערכות המבוססות על אינטרנט או כל תקשורת אלקטרונית אחרת, שיש בה אפשרות של העברת מסרים על דרך של התחזות לאדם או גורם אחר (להלן- "העברת מסרים על דרך של התחזות לאחר") או העברת מסרים תחת חסיון האנונימיות.

השיח האלים במרחב האינטרנטי, ברשתות החברתיות ובאפליקציות הסלולריות החריף בשנים האחרונות והפך לאלים עד כי איום ממשי על שלום הציבור. תופעות ה"שיימינג" בכלל ואצל ילדים ובני נוער בפרט הפכו לבעיה חברתית קשה אשר גובה קורבנות בנפש.

בעוד כשלים בחינוך וסביבה אלימה תורמים לבעיה, לא ניתן להתעלם מהטכנולוגיה המתפתחת המאפשרת שליחת מסרונים והודעות ליחידים או למספר רב של אנשים תחת אנונימיות מוחלטת. השימוש השלילי שניתן יהיה לנצל תחת כסות טכנולוגית זו עשוי להיות הרסני. החל משיימינג, שליחת סרטונים שיש בהם לבייש אדם או שאסורים לפרסום וכלה באיומים לרצח כאשר שולח המסרונים נהנה מחסיון מוחלט. עלינו כמחוקקים להציב את ההגנה על ילדינו ועל שלומו וזכותו של הפרט להגנה על פרטיותו ועל שמו הטוב לפני חופש הביטוי. כמחוקקים לא נוכל לסלוח לעצמנו אם ייפגע ולו ילד אחד ואנו עמדנו מנגד, אם ייהרס שמו הטוב של אדם אחד ואנו החרשנו ואם תיהרס משפחה ולו אחת ואנו לא עשינו דבר.

על כן מוצע להשית עונשים כבדים על מפעיל אפליקציה המבטיחה אנונימיות למשתמשים בה או אפשרות לבידוי זהות לשם הטעיה למען שינקוט המפעיל את כל האמצעים למנוע שימוש פוגעני בכלים אותם הוא משווק לשימוש הציבור. 

הצעת חוק זאת יכולה למנוע שימוש לרעה בהעברת מסרים על דרך של התחזות לאחר או באופן אנונימי, ועל כן קיימת חשיבות רבה בהיווספותה לחקיקה הקיימת.

 

 


13:16
  /  
25.1.2016
  
מאת: אלי חבוש

1