Raspberry Pi מציגה לראשונה מארז רישמי מתוצרתה

כל מי שהשתמש ב- Raspberry Pi עד היום, השתמש במארזים מצד שלישי או אפילו ללא מארז. עבור כל אלו אשר נמנעו ...

8:54
  /  
17.06.2015
  
מאת: זיו רוזנפלד

לדיון בנושא: Raspberry Pi מציגה לראשונה מארז רישמי מתוצרתה

Raspberry Pi מציגה לראשונה מארז רישמי מתוצרתה

Raspberry Pi מציגה לראשונה מארז רישמי מתוצרתה

Raspberry Pi מציגה לראשונה מארז רישמי מתוצרתה


8:54
  /  
17.6.2015
  
מאת: זיו רוזנפלד

1