CES 2015: אז מה הכלב שלכם עשה היום?

הכלב שלכם עצלן אבל משחק לכם אותה נמרץ וספורטיבי?  אתם רוצים לדעת באמת מה עשה כל היום או שסתם רבץ ...
18:20
  /  
08.01.2015
  
מאת: אלי חבוש

שירותי התקשורת בתערוכה לצוות האתר באדיבות SimZol

לדיון בנושא: CES 2015: אז מה הכלב שלכם עשה היום?


18:20
  /  
8.1.2015
  
מאת: אלי חבוש

1