MWC 2014: שר התקשורת ארדן פותח את הביתן הישראלי

אין מכשיר מתקדם בעולם ללא טכנולוגיה ישראלית כלשהי. כך בטקס פתיחת הביתן הישראלי בתערוכת ברצלונה שמרכז את החברות הישראליות בתחום.הפעם ...

14:08
  /  
24.02.2014
  
מאת: אלי חבוש

לדיון בנושא: MWC 2014: שר התקשורת ארדן פותח את הביתן הישראלי


14:08
  /  
24.2.2014
  
מאת: אלי חבוש

1