MWC 2014: המכשיר שיהפוך את הסלולרי שלכם לקורא ספרים

חברת OAXIS מציגה מארז למכשיר הסלולר שהופך את מה שמוצג על גבי המכשיר לדיו אלקטרונית E ink.מדובר בכיסוי למכשיר הסלולר ...

19:30
  /  
23.02.2014
  
מאת: אלי חבוש

לדיון בנושא: MWC 2014: המכשיר שיהפוך את הסלולרי שלכם לקורא ספרים


19:30
  /  
23.2.2014
  
מאת: אלי חבוש

1