LG מאתגרת את הרובוטים השואבים שלה באקסטרים

חברת LG מעלה את הרובוט השואב לגבהים מטורפים ע"מ להוכיח את האלגוריתם זיהוי קצה רצפה/שולחן. מה אתם אומרים? זה מה ...

10:00
  /  
09.02.2014
  
מאת: מרטין סבג

לדיון בנושא: LG מאתגרת את הרובוטים השואבים שלה באקסטרים


10:00
  /  
9.2.2014
  
מאת: מרטין סבג

1