רוצים לזכות באוזניות MDR-ZX100 של Sony?

בהגרלה הקודמת, שנערכה שבוע שעבר, זכה חבר האתר avizov2 באוזניות The Bend של פיליפס. השבוע, אנחנו מגרילים פרס נוסף, אוזניות של ...

20:00
  /  
22.06.2013
  
הגרלה
Sponsored

בהגרלה הקודמת, שנערכה שבוע שעבר, זכה חבר האתר avizov2 באוזניות The Bend של פיליפס. השבוע, אנחנו מגרילים פרס נוסף, אוזניות של סוני.

רוצים לזכות באוזניות The Bend של פיליפס?

אז מה צריך לעשות בשביל להשתתף?

בשביל לזכות בפרס עליכם להרשם במערכת ההגרלות בתוך המאמר.

  1. לשם כך עליכם להיות בעלי חשבון פייסבוק.
  2. כנסו דרך כפתור הפייסבוק לתוך ההגרלה, ואשרו את האפליקציה
  3. לחצו על כפתור הלייק הירוק שמופיע לכם אחרי שעשיתם Login בפייסבוק.
  4. בכדי לדעת שאתם רשומים -תוכלו לראות שכתוב בחלק העליון – 1/1 entries earned, כלומר אתם רשומים.

 

תקנון ההגרלה


‏1.‏
עורכת התחרות
קבוצת ‏HT‏, הכוללת את האתרים‎ Hometheater.co.il, htmobile.co.il,
htmag.co.il, ‎htisrael.co.il, userit.co.il, htcafe.co.il‏,
‏hthome.co.il‏, ‏httv.co.il‏ (להלן – "עורכת ‏התחרות‎"‎‏)‏‎

‏2.‏ תחרות
קבוצת‎ HT ‎מזמינה את הגולשים להיות אוהדים של דף הפייסבוק של הקבוצה
‏‏(‏https://www.facebook.com/htgroup‏) ו/או לעקוב אחרי ערוץ הטוויטר של
הקבוצה ‏‏(‏@htisrael‏) ו/או לשתף את דבר התחרות.‏
מובהר כי מטרתה העיקרית של התחרות היא הנאתית לרווחת גולשי האתר וכן לקידום
הקבוצה ‏והעלאת מודעות‎.‎

‏3.‏ תוקף ופרשנות
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים על
התחרות ‏יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הפרטים הנמצאים בדף התחרות
משלימים את הפרטים ‏המצויים בתקנון זה אך לא מחליפים אותם.‏

‏4.‏ תנאי השתתפות ואחריות המשתתף
a‏.‏ בתחרות זכאי להשתתף כל אחד בעל חשבון פייסבוק תחת פרטי זיהוי
אמיתיים ‏ונכונים, לרבות שם מלא וטלפון עדכניים, ובתנאי שלא נאסרה עליו
ההשתתפות לפי ‏הקבוע בסעיף 6 לתקנון זה (להלן – "המשתתף")‏
b‏.‏ המשתתף אחראי באופן מלא ומוחלט לשיתוף ול-‏Like‏ (להלן:"הצבעה")
הנעשה על ‏ידו, ומתחייב כי אין בעשייתו ו/או העלאתו לפייסבוק או לערוץ
הטוויטר שלו ו/או ‏מסירתו לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות
לפי חוקי הגנת ‏הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע ו/או כל חוק אחר
במדינת ישראל.‏
c‏.‏ המשתתף אחראי באופן מלא לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום הלייק
או ‏כלשהו‎.‎
d‏.‏ פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל
דבר ועניין ‏ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף.
למשתתף לא תהיה ‏כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות בעניין זה. עורכת
התחרות תהיה פטורה ‏מלבדוק את נכונות הפרטים ותוכן הפוסט ובכל מקרה לעורכת
התחרות תהיה הזכות ‏המלאה להסיר ו/או לערוך את הפוסט של המשתתף כראות
עיניה‎.‎

‏5.‏ תקופת התחרות
ניתן להשתתף בתחרות החל מתאריך ‏22.06.2013‏ שעה ‏20:00‏ ועד לתאריך
‏28.06.2013‏ ‏שעה‎ ‎‏ ‏16:00‏ (מועד סיום התחרות). הצבעות אשר תיעשנה שלא
בטווח המועדים המצויינים, ‏לא ייחשבו כלל ו/או יוסרו. עורכת התחרות יכולה
לקצר את מועד התחרות או להאריכו והכל לפי ‏שיקול דעתה‎.‎

‏6.‏ איסור השתתפות
לא ישתתפו בתחרות חברי המערכת של עורכת התחרות (מנהלים, עורכים, אחראי קטגוריות ו/או ‏אחראי תחום) ובני משפחותיהם‎. ההשתפות מותרת לחברים בעלי תארים מוכרים באתרי קבוצת‎ HT ‎שהינם כתבים וגורואים‎.‎
ההשתתפות מותרת לתושבי ישראל בלבד בעלי כתובת במדינת ישראל לצורך יצירת קשר ‏ושליחת הפרס במידת הצורך.‏

‏7.‏ ועדת השיפוט (באם נדרשת)‏.בכל מקרה של בעיה טכנית או אחרת בקביעת הזוכה או צורך בהחלטה כלשהי
הקשורה ‏לתחרות, תמונה ועדת שיפוט.‏
a‏.‏ ועדת השיפוט תכלול חמישה נציגים של מערכת קבוצת ‏HT‏.‏
b‏.‏ ‎ ‎למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה
כלשהו והיא אף ‏יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם‎.‎
c‏.‏ ‎ ‎ועדת השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים
ו/או החוזים‎.‎
d‏.‏ ‎ ‎הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט,
וללא צורך ‏בנימוק החלטתה, לרבות בעריכת הגרלה לבחירת הזוכים ולמשתתפים
ו/או לאחרים ‏מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט‎.‎
e‏.‏ ‎ ‎מובהר כי החלטות השופטים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות ובבחינת
הכרעה ‏כאמור בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973‏‎.‎

‏8.‏ אופן בחירת הזוכה והפרס לזוכה
a‏.‏ משתתף מקבל ניקוד על כל לייק (הצבעה), עפ"י המצויין בדף התחרות:
הצטרפות ‏לאוהדים של דף הפייסבוק של ‏HT‏ ייזכה את המשתתף בנקודה אחת.‏
b‏.‏ כל משתתף יכול להשתתף ולהצביע פעם אחת בלבד. ‏
c‏.‏ בסיום התחרות, שם אחד מתוך סך המשתתפים יוגרל ע"י מערכת ההגרלה ע"ב
‏מספר אקראי אשר ייבחר בעזרת מחולל מספרים אקראיים ‏random.org‏ (או אחר
‏במידת הצורך)‏
d‏.‏ הזוכה יזכה את מחברו בפרס המצויין בטופס ההגרלה‎.‎
e‏.‏ הזוכה יקבל הודעה בדוא"ל על זכייתו בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת
‏רישומו לפייסבוק‎.‎
f‏.‏ לצורך מימוש וקבלת הפרס על הזוכה למסור את כתובתו לצורך משלוח הפרס
אליו‎.‎
g‏.‏ במעמד בחירת הזוכה ייבחרו גם מקומות שני ושלישי. מובהר כי מקומות
שני ושלישי ‏נבחרים לצורך עתודה בלבד במידה והזוכה הראשון ייפסל מסיבה
כלשהי או לא יגיע ‏לאסוף את הפרס תוך המועד שנקבע לכך. במקרה שכזה יוכרז כי
הזוכה הראשון ‏נפסל והזוכה הבא ייבחר כזוכה הראשי וכך הלאה. אם גם הזוכה
השני ייפסל, יקבל ‏את הפרס הזוכה הבא באותה הדרך‎.‎
h‏.‏ מובהר כי במידה וייפסל אחד מהזוכים או לא יגיע לאסוף את הפרס
ויפורסם דבר ‏פסילתו והכרזה על הזוכה הבא, לא יוכל הזוכה הקודם לקבל עוד את
הפרס‎.‎

i‏.‏ ‎ ‎מובהר כי עורכת התחרות לא תהא אחראית לטיב ו/או מימוש הפרס
בשום צורה‎.‎
j‏.‏ ‎ ‎הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל
תנאי התחרות ‏והתקנון‎.‎
k‏.‏ הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או
במוצר אחר ‏שלא כמפורט בתקנון. לעורכת התחרות נתונה הזכות להחליף את הפרס
בפרס שווה ‏ערך אחר‎.‎
l‏.‏ יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף
בגין התכנים ‏שיועלו על ידו במסגרת התחרות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר
לעיל‎.‎
m‏.‏ לא נאסף הפרס ע"י זוכה כלשהו במועד שנקבע, מסיבה כלשהי, בין מרצונו
ובין שלא ‏רצונו, תפקע זכותו לפרס לכל דבר ועניין‎.‎

‏9.‏ הפרס
הפרס הוא הפרס המפורסם בדף התחרות להגרלה זו ולמועדיה בלבד. עורכת התחרות זכאית ‏להמיר את הפרס לפרס שווה ערך אחר בכל שלב בתחרות.‏

‏10.‏ זכייה פסולה
במקרה שהזכיה הושגה בדרך של עבירה, זיוף מרמה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או
שלא עפ"י ‏הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות,
תהיה עורכת התחרות ‏רשאים לבטל את הזכייה לכל דבר ועניין ו/או לדרוש את
שווי הפרס מאת הזוכה כאמור במידה ‏והפרס נאסף על ידו‎.‎
כמו כן במידה ופרטי הזוכה אינם מפורסמים, לרבות שמו המלא ופרטים כגון כתובת
וטלפון, ‏רשאית עורכת התחרות להעביר את הזכייה למשתתף הבא אחריו ו/או
לערוך הגרלה נוספת עד ‏שיימצא זוכה העומד בתנאי ההשתתפות.‏

‏11.‏ קידום מכירות
עורכת התחרות רשאית לעשות שימוש לצורכי קידום מכירות, פרסום ויחסי ציבור
בכל חומר הנוגע ‏לתחרות וקיומה, לרבות בשמות המשתתפים ותכני הפוסטים, לפרסם
בעיתונים ו/או באמצעי ‏תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה ובמועד שתבחר לכך‎.‎
השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל והמשתתפים מסכימים
לשתף ‏פעולה עם עורכת התחרות למטרות הנ"ל‎.‎

‏12.‏ הפסקת התחרות
עורכת התחרות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את התחרות בכל עת, מכל
סיבה ‏שהיא, לרבות בשל קשיים טכניים או גורמים אחרים אשר לא יאפשרו או
יכבידו על קיומה‎.‎
במקרה כזה תינתן הודעה למשתתפים בתחרות ותפורסם הודעה על כך באתר. פרס שלא
היה לו ‏זוכה ו/או שלא חולק מכל סיבה שהיא עד לאותו מועד – יפקע ולמשתתפים
ו/או למי מטעמם לא ‏תהיה כל טענה או דרישה בשל כך לעורכת התחרות‎.‎

‏13.‏ תקנון התחרות ודחיית מועדים
לעורכת התחרות נתונה הזכות לשנות הוראות תקנון זה, בכל עת, , מכל סיבה
שהיא, ו/או ‏להמיר את הפרס לזוכה בפרס שווה ערך, ולמשתתפים ו/או מי מטעמם
לא תהיה כל טענה או ‏דרישה בשל כל אחת מאלו לעורכת התחרות‎.

‏14.‏ לשון זכר ונקבה
הניסוח בתקנון ובטופס התחרות הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הכוונה לגברים ונשים ‏כאחד. ‏

 

לדיון בנושא: רוצים לזכות באוזניות MDR-ZX100 של Sony?


20:00
  /  
22.6.2013
  
הגרלה