Coffitivity – להרגיש כמו בית קפה, בבית!

רוצים לשתות קפה בבית, אבל להרגיש כאילו שאתם בבית קפה הומה במרכז ת"א?עובדים בבית, אך צריכים אנשים מסביב כדי להתרכז ...

5:41
  /  
10.05.2013
  
מאת: מוטי רדומסקי

5:41
  /  
10.05.2013
  
מאת: מוטי רדומסקי