Yamaha מציגה עדכון קושחה לסדרת הרסיברים RX-Vx067 \ RX-Ax010

חברת Yamaha הציגה לפני מספר ימים עדכון קושחה לרסיברים מתוצרתה אשר משפר את יציבות הרשת שלהם. בין שאר התיקונים ניתן למצוא ...

15:34
  /  
24.04.2013
  
מאת: זיו רוזנפלד

לדיון בנושא: Yamaha מציגה עדכון קושחה לסדרת הרסיברים RX-Vx067 \ RX-Ax010


15:34
  /  
24.4.2013
  
מאת: זיו רוזנפלד

1