facebook home יצא. איך להתקין והאם שווה?

"הבית של פייסבוק הוא בית מוזר, הולכים קצת ימינה, עוברים את ההר..." אבל אם תנסו להוריד את הבית של פייסבוק ...


לדיון בנושא: facebook home יצא. איך להתקין?

 

  

 

מסך האפליקציות – מסך אחד לאפליקציות מועדפות ומסך אחר לכל האפליקציות 

 

מסך ההודעות. ניתן להשיב מכל מסך בו נמצאים 

הודעות על SMSים ואחרות  


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל באמצעותם.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

9:09
  /  
13.04.2013
  
מאת: אלי חבוש

1