facebook home יצא. איך להתקין והאם שווה?

"הבית של פייסבוק הוא בית מוזר, הולכים קצת ימינה, עוברים את ההר..." אבל אם תנסו להוריד את הבית של פייסבוק ...

9:09
  /  
13.04.2013
  
מאת: אלי חבוש

לדיון בנושא: facebook home יצא. איך להתקין?

 

  

 

מסך האפליקציות – מסך אחד לאפליקציות מועדפות ומסך אחר לכל האפליקציות 

 

מסך ההודעות. ניתן להשיב מכל מסך בו נמצאים 

הודעות על SMSים ואחרות  


9:09
  /  
13.4.2013
  
מאת: אלי חבוש

1