LG לועגת לסמסונג במגרש שלה

קשה שלא להבחין בפרסומים של סמסונג לקראת הכרזת הגלקסי 4 בניו יורק המוצבים ממש בטיימס סקוור. LG החליטה ללעוג לסמסונג ...

18:29
  /  
13.03.2013
  
מאת: אלי חבוש, ניו יורק

לדיון בנושא: LG לועגת לסמסונג במגרש שלה


18:29
  /  
13.3.2013
  
מאת: אלי חבוש, ניו יורק

1