CES 2013: מה קורה כשחתיכות לגו מזדווגות עם נורות LED?

מה קורה אם מכליאים לגו עם נורות LED?קוראים לזה LITE BRIX...

12:00
  /  
11.01.2013
  
מאת: אלי חבוש

בפינת הצעצועים לילדים.
כן, גם עבדכם הנאמן היה שמח לחזור עם איזו קופסת לגו אחת לילדים. תודו שזו מתנה יפה ומנצנצת.

לדיון בנושא: CES 2013: מה קורה כשחתיכות לגו מזדווגות עם נורות LED?


12:00
  /  
11.01.2013
  
מאת: אלי חבוש