CES 2013: חברת Boxee מציגה את Boxee TV

חברת BOXEE מציגה את Boxee TV ואיתו גם מודל כלכלי.ראיינו את צוות החברה בארה"ב כדי להבין עוד.

10:00
  /  
09.01.2013
  
מאת: עפר לאור

 

 

גילוי נאות: הכתב הינו אורח של חברת יורוקום בתערוכה

לדיון בנושא: CES 2013: חברת Boxee מציגה את Boxee TV


10:00
  /  
9.1.2013
  
מאת: עפר לאור

1