CES 2013: חברת לגו מציגה רובוטים

חברת לגו הציגה מעט מהיכולות של הרובוטים שלה.מדהים.

9:00
  /  
09.01.2013
  
מאת: עפר לאור

גילוי נאות: הכתב הינו אורח יורוקום בתערוכה

לדיון בנושא: CES 2013: חברת לגו מציגה רובוטים


9:00
  /  
9.1.2013
  
מאת: עפר לאור

1