Sigma Designs מצמצמת כח אדם

חברת Sigma Designs הודיעה על חיתוך רוחבי במשרות כחלק מצעד גדול להגדלת רווחי החברה לשנה הבאה. בנוסף לצמצום במשרות הפיתוח, ...

8:21
  /  
17.12.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

לדיון בנושא: Sigma Designs מצמצמת כח אדם


8:21
  /  
17.12.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

1