CES 2013: סמסונג תציג את הגלקסי S4?

טיזר חדש ומפתיע שמוציאה סמסונג, גורם לביצה הטכנולוגית שוב לפתח שמועות בדבר מכשיר חדש שסמסונג תציג...הגלקסי S4?. על פי הטיזר, ...

10:09
  /  
12.12.2012
  
מאת: אלי חבוש

הטיזר:

 

להודעה באתר samsung tomorrow:

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20738 

לדיון בנושא: CES 2013: סמסונג תציג את הגלקסי S4?


10:09
  /  
12.12.2012
  
מאת: אלי חבוש