תוצאות משאל גדול בקרב משתמשי סטרימרים לבית Popcorn Hour

חברת Syabas פרסמה תוצאות משאל גדול שהיא ביצעה בקרב משתמשי סטרימרים מבית Popcorn Hour. בהתחלת המסמך, החברה חשפה את תוכנית העבודה שלה לזמן ...

11:03
  /  
27.11.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

לדיון בנושא: תוצאות משאל גדול בקרב משתמשי סטרימרים לבית Popcorn Hour


11:03
  /  
27.11.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

1