GoPro HD HERO2 מקבלת עידכון קושחה עם Protune

מצלמת האקסטרים הפופולארית, HERO2 של חברת GoPro מקבלת עידכון קושחה עם מצב צילום חדש הנקרא Protune.

0:00
  /  
12.10.2012
  
מאת: מרטין סבג
Protune הוא מצב צילום אשר משחרר את היכולות המקסימליות של המצלמה, מאפשרים צילום באיכות תמונה מקסימאלית עם צילום "קולנועי" אשר יכול להתאים, אפילו ליישומים מקצועיים.rn
יצרני תוכן מקבלים עתה גמישות רבה יותר ותהליך עבודה יעיל יותר משהיה להם בעבר.rn

בין היכולות:rn

* לכידת תמונה באיכות גבוהה:rn
קצב הנתונים הגבוה של Protune מאפשר תמונה פחות מקומפרסת באיכות מקצועית הנותנת ליצרני התוכן גמישות רבה יותר בעיבוד POST.rn

* צבעים אמיתיים:rn
פרופיל הצבע הטבעי של Protune, מאפשר גמישות רבה יותר לעיבוד POST PRODUCTION לתיקוני צבע ושינויים. בזכות ה-Protune, יותר פרטים בצללים ובאזורים המוארים נלכדים בתמונה.rn

* קצב פריימים סטנדרטיים של FilmqTV:rn
ניתן להקליט בקצב קולנועי של 24fps מה שמאפשר לחתוך ולשלב קטעים שצולמו ב-GoPro יחד עם ציוד אחר ללא צורך בהמרת קצבי הפריימים.rn

לינק להורדת הקושחה

סרטון המדגים את המוד החדש בהשוואה למצב הרגיל – קרדיט 144

לדיון בנושא: GoPro HD HERO2 מקבלת עידכון קושחה עם Protune


0:00
  /  
12.10.2012
  
מאת: מרטין סבג

1