IFA 2012 – גם מוצרים לבנים יכולים להיות חכמים

חלק גדול מתערוכת IFA 2012 מוקדש למוצרים לבנים, אם אלו מכונות כביסה, מדיחים, תנורים ועוד.לסקר את כל התחום הזה מצריך ...

23:00
  /  
01.09.2012
  

 

 

 

לדיון בנושא: IFA 2012 – גם מוצרים לבנים יכולים להיות חכמים


23:00
  /  
1.9.2012
  

1