Revolution – סדרה חדשה בהפקת J.J. Abrams

כל אורח החיים שלנו תלוי בזמינות החשמל. תאורה בבית, מחשבים, מערכות החשמל בכלי רכב ומטוסים, הסלולרי ובעצם כמעט כל דבר. ...

20:49
  /  
13.08.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

לדיון בנושא: Revolution – סדרה חדשה בהפקת J.J. Abrams


20:49
  /  
13.8.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

1