Western Digital חושפת סדרת כוננים קשיחים יעודית עבור NAS

חברת Western Digital חשפה סדרת כוננים קשיחים חדשה אשר מיועדת לשימוש עבור NAS. החברה מציינת כי בסדרה החדשה קיים שימוש ...

11:19
  /  
11.07.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

11:19
  /  
11.07.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

1