מהם משחקי הקיץ החמים לאייפון ולאנדרויד?

הקיץ הגיע ואיתו גם הזמן הפנוי הרב של הילדים. אילו משחקי קיץ חמים תוכלו להציע להם?

7:00
  /  
05.07.2012
  
מאת: עמית לגו

rn rn rnrnrn

כמעט בכל שבוע יוצא משחקrnחדש לApp Store אוrnלPlay Store שמתחילrnלהטריף כמו Temple Run

AngryrnBirds וWheres My Water?.

אז אילו משחקים חדשים יטריפו אתכם הקיץ?

איפה הפרי שלי? 

המשחק הראשון הוא מביתrnדיסני ומבוסס על המשחק של התנין סוואמפיrn Wheres My Water? רק שפהrnלקחו במקום התנין את פרי הפלטיפוס דמותrnמתוכנית הטלויזיה בערוץ דיסני שרוב הילדיםrnכבר מכירים – "פיניאסrnופרב"

תמונה:rnהגמדים

יום שגרתי אצל הבנים פיניאס ופרב הוא לבנותrnמשהו ובזמן הזה פרי נעלם להרפתקה חשאיתrnעם הד"ר הרשעrnדופנשמירץ (כןrnלא טעיתי בשם) ובסוףrnהיום הדבר שהבנים בנו נעלם בעקבות ההרפתקהrnשל פרי.

שם המשחק החדש הוא WheresrnMy Perry? שם כמו עם התנין תצטרכו להביאrnאת המים לפרי בכך שתחפרו בורות באדמהrnשיזרימו את המים אליו כדי שיפול לתוך הצינורrnוכך תעברו שלב במשחק.

בדרך תיתקלו בלייזריםrnובמכונות משונות אותם תהיו זקוקיםכדיrnלעבור שלב וגם תאספו כל מיני פריטים נסתריםrnוכוכבים שבמקרה הזה הם גמדי גינה.

המשחק זמין לאנדרואידrn(בקרוב)rnולמכשירי אפל במחיר 99rnסנט.

ApprnStore

http://itunes.apple.com/app/id528805631?mt=8

טריילר

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U57E-XjcUbs

 

 

 

 

טמבל רץ ואמיץ

המשחק השני גם הוא מביתrnדיסני ומבוסס על הסרט החדש של דיסניrn"Brave" ועלrnמשחק האייפון TemplernRun למשחק קוראים TemplernRun Brave וכמו בסרט הדמות הראשית היאrnנערה.

גיבורת המשחק היא נערה הנרדפת במשחק ע"י יצור משונהrnוהיא צריכה לעבור מכשולים לקפוץ ולהתכופף וכמו במשחק המקורי היאrnאוספת מטבעות שבהם אתם יכולים להשתמשrnלקנות שדרוגים, דמויות ותמונות רקע חדשותrnמהחנות.

פן חדש שנוסף למשחק הוא שבזמןrnהריצה השחקן צריך לירות חצים במטרות שיופיעו בצדי הדרכים, דבר זה מוסיף לריצה והופךrnאותה לקצת פחות משעממת ונותנת לך את ההרגשה שאתה לא תפסיק עד שלא תגיע לשיא חדש.

המשחק זמין לאנדרואידrnולמכשירי אפל במחיר 99rnסנט.

טריילר

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bt-TZYvyFMo

טריילר סרט

https://www.youtube.com/watch?v=TEHWDA_6e3M

ApprnStore

http://itunes.apple.com/us/app/temple-run-brave/id524509185?mt=8

Playrnstore

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disney.brave_google

 

 

חם על האספלט 

המשחק השלישי הוא Asphaltrn7: HEAT.

משחק המרוצים של האייפוןrnחוזר בשנית עם גרסה חדשה לגמרי עם עיצוביםrnחדשים מסלולים חדשים ומכוניות חדשות.

פשוט לחץ חזק על דוושתrnהגז בעזרת מסך המגע כוון את המכשיר ימיןrnושמאל ותנצח במרוציםrnאדירים.

באפשרות קריירה תוכלrnלבחור להתאמן בנהיגה שלך ולהשתתף במרוציםrnשהמכשיר מארגן ובכך להרוויח כוכבים כדיrnלעלות רמות ולהרוויח כסף כדי לקנות תוספיםrnלרכב ורכבי ספורט חדשים.

באפשרות הQuickrnPlay תוכל לבחור את סוג המירוץ את המסלולrnואת הצמיגים ולהתחיל במירוץ מבלי צורךrnלעלות רמות ולהשיג כוכבים.

המשחק זמין לאנדרואידrn(בקרוב)rnולמכשירי אפל בעלות של 99rnסנט.

ApprnStore

http://itunes.apple.com/us/app/asphalt-7-heat/id462694916?mt=8

טריילר

 

 

 

 

 

 

 

 

לדיון בנושא: מהם משחקי הקיץ החמים לאייפון ולאנדרויד?


7:00
  /  
5.7.2012
  
מאת: עמית לגו

1