חשיפה ואור בצילום- חלק א'

חלק א' של מאמר העוסק בנושא החשיפה והאור בצילום. בחלק זה נעשה היכרות בסיסית עם מספר מושגים שכיחים המשפיעים על ...

8:30
  /  
14.06.2012
  
מאת: צור טריגר.

במאמר זה נעסוק בנושא אור, חשיפה ובחלק מהמושגים השכיחים העוסקים סביב נושא האור והחשיפה בעולם הצילום. המאמר הינו חלק א' מתוך שני חלקים; בחלק הראשון נעסוק במושגים ברמה ראשונית ונסקור אותם באופן בסיסי. כמו כן, נחסוך מהסברים מורכבים העוסקים באופן שבו מגיעים לאותן השפעות של האור על הצילום עצמו. בחלק השני נעסוק באופן מעמיק יותר במונחים אשר ילוו בהסברים ונציג מספר מונחים נוספים. בנוסף, בחלק השני ניתן מבט על מספר שיטות למדידת אור בעזרת מד האור של המצלמה ונגע במספר פונקציות מדידה שקיימות במצלמה.
האור והחשיפה הם חלק מרכזי וטריוויאלי בעולם הצילום. בלי אור אין צילום. בגלל חשיבות האור בצילום, אני אוהב להסתכל על נושא הצילום כ"ציור בעזרת אור" . דרך הסתכלות זו אפשר לשער כי ללא הבנה של המושג אור או חשיפה והמונחים הקשורים אליהם, הצילום שלעצמו מוגבל. האור והאופן שבו הוא בא לידי ביטוי הם הגורמים ליצירת תמונה כלשהי (לא רק בצילום, אלא גם בעיין האנושית). ולכן, ישנם מספר מושגים בעולם הצילום אשר מתייחסים לאופן השפעתו של האור על התוצר הסופי, הצילום.
אני משער שלא פעם המושגים כגון: חשיפה, צמצם, מהירות תריס, מהירות ISO, סטופ, חשיפת יתר, תת חשיפה וEV נשמעו בחצי אוזן כאשר קראת מאמר העוסק בצילום או דסקסת עם צלם\ת. כל המושגים האלה, ועוד אחרים, משפיעים בצורה זו או אחרת על האור שבצילום.
במאמר זה נעשה סקירה בסיסית על חלק מהמונחים השכיחים בעולם הצילום העוסקים בחשיפה ובאור. קריאת המאמר איננה דורשת הבנה מעמיקה של המושג "אור" או ידע מקדים. המאמר איננו עוסק באור כגל אלקטרומגנטי של פוטונים או בכל הגדרה אחרת שחלקנו מכירים מעולם הפיסיקה והמדע. אלא, נעסוק במושגים בסיסיים אשר מתייחסים אל האור כאל קופסא שחורה שקיימת לצורכנו. בעזרת קופסא שחורה זו, האור, "מציירים" על הפילם או על חיישן המצלמה ויוצרים תמונה.

 

סטופים (Stops): סטופ הוא מושג כללי אשר מבטא הכפלה של כמות האור פי 2 (תחנה אחת). אם אני מבצע חשיפה כלשהי ואני אומר "אני מעוניין לעלות את החשיפה ב2 סטופים", אני אומר במילים אחרות שאני מעוניין ליצור חשיפה חדשה שהיא עם פי 4 אור ביחס לחשיפה הקודמת. באופן דומה עליה של 3 סטופים היא למעשה חשיפה של פי 8 ביחס לאור שהיה.
פי 2 יותר אור= עליה של סטופ 1.
פי 2 פחות אור= ירידה של סטופ 1.

מהירות תריס\סגר ( Shutter speed): מהירות התריס היא הזמן ביחידות של שנייה בה החיישן חשוף לאור. לדוגמה, מהירות תריס של 1/10 [sec] מצביעה על חשיפה של עשירית שנייה של החיישן\פילם לאור. כדי לקבל פי 2 אור, נצטרך לחשוף את החיישן פי 2 זמן. לדוגמה, אם נשנה את מהירות תריס מ1/10 ל1/5, נקבל פי 2 אור (עליה בסטופ 1). בדומה לדוגמת הברז והמים: אם נרצה למלא דלי שהוא פי 2 בנפח שלו יחסית לדלי אחר, נצטרך להשאיר את הברז פתוח פי 2 בזמן. קיבלנו למעשה קפיצות של פי 2 עבור פי 2 אור.

פי 2 יותר אור (עליה בסטופ 1)= נכפיל פי 2 את ערך מהירות התריס (נקטין את המהירות).
פי 2 פחות אור (ירידה בסטופ 1)= נחלק ב2 את ערך מהירות התריס (נגדיל את המהירות).

מהירות ISO: מהירות הISO היא הרגישות של הפילם או החיישן לאור. לדוגמה: ISO100 זו רגישות גבוהה פי 2 מISO50. כפי שניתן לראות, גם כן הקפיצות נעשות בכפולות של 2 בערך הISO לפי 2 אור. באופן דומה לסטופים, עליה של 3 סטופים היא הכפלה של ערך הISO הנתון ב23. לדוגמה: עליה ב3 סטופים מISO100 תניב ISO800.

פי 2 יותר אור (עליה בסטופ 1)= נכפיל פי 2 את ערך הISO.
פי 2 פחות אור (ירידה בסטופ 1)= נחלק ב2 את ערך הISO.

 

כעת נעבור למושג קצת פחות אינטואיטיבי, אך עדיין פשוט להבנה.

צמצם (Aperture): הצמצם זהו ערך המעיד על קוטר העיגול שדרכו עובר האור בעדשה. לשם דיוק הצמצם זהו היחס בין אורך המוקד לבין קוטר העיגול שדרכו עובר האור בעדשה. לדוגמה: עדשה באורך מוקד 50mm עם צמצם מקסימלי של F1 היא עדשה עם עיגול (צמצם מקסימלי) בקוטר של 50mm. לעומת זאת, עדשה באורך מוקד של 80mm וצמצם F1 היא עדשה עם עיגול (צמצם מקסימלי) בקוטר של 80mm (קיבלנו אותו צמצם כאשר קטרי העיגולים עצמם באורכים שונים). דוגמה נוספת: בעדשת 50mm בצמצם F2 היא עדשה עם עיגול בקוטר של 25mm.
ערך הצמצם עונה לנוסחה הבאה:

צמצם =(אורך מוקד העדשה)\(קוטר הצמצם)

אין חשיבות לנוסחה עצמה, אלא לאנלוגיה ממנה.
הצמצם משפיע על כמות האור על ידי שינוי קוטר העיגול שדרכו נכנס האור. הצמצם משפיע על עוד פרמטרים בתמונה, כגון עומק שדה, אך לא נדון בהם במאמר זה. על ידי הקטנה או הגדלה של קוטר הצמצם, אנחנו מווסתים את כמות האור המגיעה אל החיישן. ובכך, משנים את החשיפה בהתאם.
הערה: הצמצם הוא ביטוי ליחס בין אורך מוקד לקוטר העיגול. ולכן, ככל שנעלה בערך הצמצם, למעשה נקטין את קוטר העיגול (הגדלת היחס=>הקטנת קוטר העיגול) ובכך נגרום לפחות אור להיכנס ולהגיע אל החיישן.

 

צמצם פתוח= ערך F קטן.
צמצם סגור= ערך F גדול.
עדשה מהירה= עדשה בעלת מפתח צמצם מקסימלי גדול (לרוב עבור F2.8, F2,F1.8, F1.4, F1.2, F1). אין קשר למהירות הפוקוס למינוח עדשה מהירה. עדשה מהירה זו עדשה שיש לה צמצם מקסימלי גדול המאפשר ל"הרבה" אור להיכנס.
פי 2 יותר אור= נחלק את ערך הצמצם ב2√.
פי 2 פחות אור= נכפיל את ערך הצמצם ב2√.

 סטופ 0+1+2+3 +4+5 +6 +7 +8
 צמצם F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22

 

לסיכום: ראינו כי רוב המושגים השכיחים והמוכרים לנו מהמצלמה ומעולם הצילום מתקשרים בדרך זו או אחרת לחשיפה אשר נוצרת מפעולת הצילום. לחלקם יש תפקידים נוספים, כגון עומק שדה והקפאת התמונה. אך המשותף לכל המושגים שהכרנו הוא נושא החשיפה ושינוי של כל אחד מהם יכול לגרור לשינוי בחשיפה עצמה.
סטופ:
פי 2 יותר אור= עליה של סטופ 1.
פי 2 פחות אור= ירידה של סטופ 1.
מהירות תריס:
פי 2 יותר אור= להכפיל פי 2 את ערך מהירות התריס.
פי 2 פחות אור= לחלק ב2 את ערך מהירות התריס.
מהירות ISO:
פי 2 יותר אור= להכפיל פי 2 את מהירות הISO.
פי 2 פחות אור= לחלק ב2 את מהירות הISO.
צמצם:
פי 2 יותר אור= לחלק ב2√ (אפשר לחלק ב1.5) את הערך.
פי 2 פחות אור= להכפיל ב2√ (אפשר להכפיל ב1.5) את הערך.

נפגש במאמר הבא, אשר נעמיק בו את ההסברים על חלק מהמושגים שהכרנו במאמר זה, נעסוק במספר מושגים נוספים ונסיים במספר שיטות מעשיות למדידת אור.

צילום נעים ( Happy shooting).

לדיון בנושא: חשיפה ואור בצילום- חלק א'.


8:30
  /  
14.06.2012
  
מאת: צור טריגר.