Ionroad הישראלית – מקום ראשון בתערוכת 2012 CTIA

חברת Ionroad הישראלית זכתה במקום ראשון בתערוכת 2012 CTIA, הנערכת השבוע בארה"ב, בקטגוריית E-Tech - בתחום טכנולוגיות מתפתחות. הבחירה נעשתה ...

13:43
  /  
10.05.2012
  
מאת: צבי וורובל