Synology מציגה NAS חדש, זהו ה- +DS1512

חברת Synology מציגה את ממשיך הדרך של ה- +DS1511 המוצלח, זהו ה- +DS1512.הדגמים דומים למדי והשיפורים מגיעים לידי ביטוי על ידי שימוש ...

14:17
  /  
29.02.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד

14:17
  /  
29.02.2012
  
מאת: זיו רוזנפלד