Holoflector – המראה העתידנית בעיני מחלקת הפיתוח של מיקרוסופט

הנה רמז כללי לאן הטכנולוגיה במיקרוסופט הולכת. נושא מציאות מדומה מוכר לכולנו אבל ‘Holoflector' לוקח את המושג כמה צעדים קדימה. ...

12:29
  /  
29.02.2012
  
מאת: מרטין סבג

 

מקור: Microsoft R&D Israel

לדיון בנושא: Holoflector – המראה העתידנית בעיני מחלקת הפיתוח של מיקרוסופט


12:29
  /  
29.2.2012
  
מאת: מרטין סבג

1