MWC 2012 – בלקברי רוצה מאוד שתפתחו לה אפליקציות. בצדק

בלקברי הבינה או מתחילה להבין את מה שאחרים הבינו כבר מזמן - מגוון, כמות ואיכות אפליקציות יכולה להוביל את מערכת ...

18:00
  /  
28.02.2012
  
מאת: אלי חבוש

לדיון בנושא: MWC 2012 – בלקברי רוצה מאוד שתפתחו לה אפליקציות. בצדק


18:00
  /  
28.2.2012
  
מאת: אלי חבוש

1