MWC 2012: דיווח חי ממסיבת העתונאים של ASUS

מסיבת העתונאים של אסוס עומדת להתחיל. אנחנו כבר כאן

12:59
  /  
27.02.2012
  
מאת: אלי חבוש
    12:59:07אלי חבוש EliHaboosh

העט החכמה של הפדפון. גם עט וגם אפרכסת בלוטות

    12:52:52אלי חבוש EliHaboosh

      12:50:20אלי חבוש EliHaboosh

הפדפון יהיה זמין מאפריל
    12:46:34אלי חבוש EliHaboosh

    12:36:23אלי חבוש EliHaboosh
אז אסוס הציגה לנו את הפדפון המכשיר המשולב טאבלט וסלולר וכעת גם טאבלט עם עט ההופכת לטלפון
    12:34:55אלי חבוש EliHaboosh
גוני כרגע הציג מכשיר טאבלט שגם ניתן לכתוב עליו עם עט. ומה עוד? העט הופכת לאפרכסת סלולר לדיבור עם המכשיר. לא ברור אם זה מכשיר סלולרי או בלוטות
    12:24:02אלי חבוש EliHaboosh
הפד פון מוצג. המכשיר שכולם חיכו לו
    12:23:23אלי חבוש EliHaboosh
סדרה 700 מוצגת. מעבד קואלקום סנאפדרגון, full hd, מצלמה 8 מגה פיקסל, וקדמית 2

    12:22:35אלי חבוש EliHaboosh
סדרה 700 מוצגת. מעבד קואלקום סנאפדרגון, full hd, מצלמה 8 מגה פיקסל, וקדמית 2 מגה
    12:19:45אלי חבוש EliHaboosh
אנחנו כרגע רואים סקירה על מכשירי הטרנספורמרס. ייקראו מעתה טרנספורמרס פד
    12:19:42אלי חבוש EliHaboosh
אנחנו כרגע רואים סקירה על מכשירי הטרנספורמרס. ייקראו מעתה טרנספורמרס פד
    12:17:00אלי חבוש EliHaboosh
מדבר כרגע על חיבוריות בין מכשירים באופן כללי. קישוריות וטשטוש הגבולות בין טאבלטים לסלולר
    12:16:24אלי חבוש EliHaboosh
מדבר כרגע על חיבוריות בין מכשירים באופן כללי. קישוריות וטשטוש הגבולות בין טאבלטים לסלולר
    12:13:51אלי חבוש EliHaboosh
מתחיל. יושב הראש גוני שי עולה לבמה
      12:06:45אלי חבוש EliHaboosh
ממתינים לאירוע. התקשורת כאן גרועה אז ייתכנו ניתוקים

לדיון בנושא: MWC: דיווח חי ממסיבת העתונאים של ASUS


12:59
  /  
27.2.2012
  
מאת: אלי חבוש

1