CES 2012 – חברת Panasonic והחידושים שיגיעו אלינו במהלך שנת 2012

במהלך תערוכת CES 2012, חברת פנסוניק הציגה מספר חידושים, אם זה שיפור בצריכת החשמל, איכות שחורים עמוקה יותר, פורטל מקוון ...

7:00
  /  
17.01.2012
  

 

 

 


שיפור של 30%~ בצריכת האנרגיה

 

 

לדיון בנושא: CES 2012 – חברת Panasonic והחידושים שיגיעו אלינו במהלך שנת 2012


7:00
  /  
17.1.2012
  

1