CES 2012 – האוזניות של מארלי

הבן של מארלי חובר לאישיות ישראלית ויחדיו הם מרימים את המותג האופנתי והירוק הבא בתחום תחנות העגינה והאוזניות. 

7:00
  /  
13.01.2012
  

 

לדיון בנושא: CES 2012 – האוזניות של מארלי


7:00
  /  
13.1.2012
  

1