CES 2012: הכירו את WowWee: משחק או מציאות?

חברת WowWee הציגה בתערוכת CES את הגרסה שלה למציאות מורחבת - משחק שבו המשתתף מבצע אינטראקציה עם הסביבה שלו באמצעות ...

9:23
  /  
12.01.2012
  
מאת: אלי חבוש

 

 

 

לדיון בנושא: WowWee, משחק או מציאות?


9:23
  /  
12.01.2012
  
מאת: אלי חבוש

1