CES 2012: נגן בלוריי לאודיופילים

לפעמים יש מוצרים שמשאירים אותך פעור פה. זה יכול להיות בעיצוב, או לפעמים ברעיון. מוצר הזה הוא מקרה שבו גם ...

10:34
  /  
11.01.2012
  
מאת: עפר לאור

לדיון בנושא: CES 2012: נגן בלוריי לאודיופילים


10:34
  /  
11.1.2012
  
מאת: עפר לאור

1