CES 2012: מסיבת עיתונאים של חברת מונסטר monster

חברת מונסטר שתמיד מהראוותניות בתערוכה משנה את השם למונסטר (הם היו מונסטר קייבל אבל כבר עוסקים בהמון מוצרים שאינן כבלים). ...

19:47
  /  
09.01.2012
  
מאת: עפר לאור

לדיון בנושא: CES 2012: מסיבת עיתונאים של חברת מונסטר monster


19:47
  /  
9.1.2012
  
מאת: עפר לאור

1