הטלוויזיה מתה, תחי הטלוויזיה

הכותרות שמתפרסמות לאחרונה בדבר מותה של הטלוויזיה מטעות. לא הטלוויזיה מתהrn אלא המודל העסקי שליווה אותה מאז הולדתה. המדיום ישאר. ...

13:30
  /  
07.12.2011
  
מאת: אילון זרמון

לדיון בנושא: הטלוויזיה מתה, תחי הטלוויזיה


13:30
  /  
7.12.2011
  
מאת: אילון זרמון

1