אם אתה לא יכול לנצח אותם, הצטרף אליהם

או בעצם, אם אתה לא יכול לנצח אותם, בקש מהם לעבוד אצלך. מפתח התוכנה הידוע בשם comex (ניקולס אלגרה), הבחור ...

11:47
  /  
27.08.2011
  
מאת: אלי חבוש

11:47
  /  
27.08.2011
  
מאת: אלי חבוש