Google רוכשת את החטיבה הסלולרית של מוטורולה

Google ומוטורולה הכריזו היום את אחת ההכרזות המשמעותיות בשנים האחרונות בעולם הסלולר.Google רוכשת את החטיבה הסלולרית של מוטורולה בסכום של ...

15:34
  /  
15.08.2011
  
מאת: AviBiton

לדיון בנושא: Google רוכשת את החטיבה הסלולרית של מוטורולה


15:34
  /  
15.8.2011
  
מאת: AviBiton

1