Dune מכריזים על זוג סטרימרים חדשים בעלות נמוכה

חברת Dune מכריזה על זוג סטרימרים חדשים בעלות נמוכה, אלו הם ה- TV-101 וה- TV-201.זוג הסטרימרים חולקים אותו מעבד מדגם ...

8:19
  /  
09.08.2011
  
מאת: זיו רוזנפלד

לדיון בנושא: Dune מכריזים על זוג סטרימרים חדשים בעלות נמוכה

 


8:19
  /  
9.8.2011
  
מאת: זיו רוזנפלד

1