iPad 2 נפרץ ל Jailbreak

המפתח הקרוי בשם comex, המוכר לבעלי מכשירי אפל, הוציא פריצת JailBreak למכשירי ה iPad2.הפריצה משתמשת באותה השיטה שהכרנו בעבר במכשירים ...

9:43
  /  
06.07.2011
  
מאת: אלי חבוש

לדיון בנושא: iPad 2 נפרץ ל Jailbreak


9:43
  /  
06.07.2011
  
מאת: אלי חבוש