Netflix יוצאת מגבולות ארצות הברית

נראה שהחברה שמזרימה יותר וידאו מכולם מרחיבה את שירותיה. ההרחבה של netflix תתחיל בדרום אמריקה, החברה מתכוונת להתפתח ל 43 ...

21:02
  /  
05.07.2011
  
מאת: עפר לאור

לדיון בנושא: Netflix יוצאת מגבולות ארצות הברית


21:02
  /  
5.7.2011
  
מאת: עפר לאור

1