ראיון עם פיליפ אולדהאם, מנהל פיתוח עסקי בתחום המקרנים – אפסון אירופה.

ראיון עם מנהל הפיתוח העיסקי של אפסון אירופה בתחום המקרנים, מר. פיליפ אולדהאם על נושא התמחור בישראל.

7:00
  /  
12.10.2010
  
כתב: מרטין סבג

כפי שכבר דיווחתי בראיון שערכתי עם בכירים מאפסון העולמית בתערוכת IFA2010, הפעילות של אפסון בישראל מאוד ענפה, הן מבחינת נתח שוק (שהוא הגדול בישראל בתחום הביתי והן יחסית לנתחי השוק במדינות אחרות בעולם).rn
rnrn
rnלדברי מר. רוני ליטמן, מנהל תחום המקרנים באפסון ישראל, חלק לא קטן מהצלחה rnזו נובעת מהפעילויות של אפסון ישראל יחד עם Hometheater.co.il, החל rnמהשתתפות בתערוכה האחרונה שלנו, בה הציגו לדוגמא את הסטאפ הביתי הראשון rnבתלת-מימד עם משקפיים פאסיביות כבר ב-2008 ושמאז ובזכות התצוגה בתערוכה rnהזו, נמכרו 5 סטאפים כאלו בישראל מבוססים על צמד מקרני EH-TW5000 rnו-EH-TW5500 למוזיאונים וגם להתקנות ביתיות !rn

 


רוני ליטמן, מנהל תחום המקרנים – אפסון ישראל

rnrn
rnאפסון ישראל, כמו גם אירופה מאוד מעורים במה שקורה באתר ולאור הדיונים rnהאחרונים בנושא ייבוא אישי של מקרנים, הגיע מר. פיליפ אולדהאם, מנהל פיתוח rnעיסקי בתחום המקרנים של אפסון אירופה לביקור בזק בישראל ע"מ לבחון את המצב rnולראות כיצד ניתן לשפר את המצב עבור הלקוחות הישראליים.rn
rnrn
rnלטובת ביקור זה, נפגשתי עם הנהלת אפסון ישראל – מר. אורן פליישר, מנכ"ל rnאפסון ישראל, מר. רוני ליטמן, מנהל תחום המקרנים, מר. נחום דוניצה, מנהל rnמשרד היח"צ של אפסון ומר. פיליפ אולדהאם.rn
rnrn
rnבפגישה נשאלו שאלות מאוד נוקבות לגבי מדיניות התמחור של אפסון בישראל, דבר rnהמציק להרבה מאוד גולשים שלנו (יש אינספור שירשורים בנושא לדוגמא – הדיון העוסק בדגמי אפסון אמריקאים) אשר לא פסח מעיני קברניטי אפסון ישראל ואירופה.rn
rnrn
rnלדברי אולדהאם, מה שעומד לנגד עיני אפסון בתחום הביתי הם מספר דברים:rn
rn1. תמחור אל מול המתחרים בשוק הספציפי (לא רק מחיר ברכישה אלא שירות ואחריות)rn
rn2. חווית משתמש (איכות תמונה, חיבוריות, נוחות התקנה וכו´).rn
rn3. חווית הרכישה (מקצועיות הדילר, תנאי הדגמה וכו´).rn
rnrn

 

 


פיליפ אולדהאם, מנהל פיתול עיסקי תחום מקרנים – אפסון אירופה

 

rnrn
ש: האם יש אג´נדה מיוחדת לביקורך בישראל?rn
rn ת: מעבר לזה שזהו ביקורי הראשון rnבישראל, מטרת הביקור הוא להכיר יותר לעומק את שרשרת ההפצה של אפסון בישראל,rn לבקר במספר חנויות לקולנוע ביתי, בין היתר בפיוצ´ר ואניגמה, כמו גם rnבמפיצים בתחום המוסדי ולראות מה ניתן לעשות כדי לשפר ולקדם את מקרני אפסון rnעוד יותר בשוק התחרותי הזה.rn
rnrn
ש: האם לפעילות בפורומים שלנו בתקופה האחרונה יש יד בדבר?rn
ת: בהחלט הובא לידיעתי על מה שקורה בזמן האחרון בקהילה שלכם ועל התלונות שקיימות בנושא התמחור והתחרות.rn
rnrn
ש: מדוע יש הפרש מחירים כ"כ גבוה בין ארה"ב לבין ישראל/אירופה?rn
ת: בישראל יש 15% מיסי ייבוא rnשאינם קיימים בארה"ב כשהמקרן מגיע לארה"ב. זה עוד לפני מיסי המדינה שקיימיםrn בארה"ב והכמויות שהם מזמינים אל מול ישראל ואירופה. אנחנו משתדלים ליישר rnקו ולגרום לתמחור אחיד ככל שניתן בין המדינות אבל זה לא אפשרי תמיד.rn
rnrn
ש: מה ניתן לעשות אחרת אם לא ירידה במחיר עצמו?rn
ת: אחת ההחלטות שלנו הוא לתת 3 rnשנות אחריות מלאות על המקרן וגם על המנורה (!), דבר שלא קיים אצל שום יצרן rnאחר. עד עתה היו יצרנים שנתנו שנה אחריות במקסימום על המנורה אבל בד"כ נתנוrn הגבלה של שעות שהיא לא ממש פרקטית.rn
rnrn
ש: מה עוד אפשר לעשות? האם נראה ירידה במחירים?rn
ת: אני לא ממש יכול לענות על זה rnבשלב זה. תשובות ומסקנות, מעבר להחלטה של אחריות מלאה, הן על המקרן והן על rnמנורה ל-3 שנים, נקבל לאחר בהחלטות משותפות עם אפסון ישראל ואפסון אירופה rnאל מול אפסון יפן.rn
rnrn
rnחשוב לי לציין שאכן, נפגשתי עם מר. אולדהאם מספר שעות לאחר נחיתתו בישראל, rnולמרות שלא היו לו באותה עת הרבה תשובות לפני שהוא לומד את הנושא הישראלי rnלעומק, אפסון הבטיחו לשמור אותנו בלופ ולעדכן אותנו בכל התפתחות בנושא.rn
rnrn
rnמעבר ללשמוע גם השמעתי לא מעט דברים, בעיקר ניסיתי לייצג אותכם, הגולשים, rnואת הלך הרוח של חובבי הק"ב בישראל ובעיקר חובבי המקרנים (כמוני…). הצעתיrn מספר הצעות אופרטיביות מבלי כמובן להיכנס יותר מידי לעיניין התמחור, בו rnאין לי שליטה מה גם שאין לי את כל התמונה.rn
rnrn
rnבהמשך לאחת השאלות שעלו בשירשורים, אין אפסון ישראל יד נוספת בשרשרת ההפצה,rn כלומר, ישנו היבואן, החנות והצרכן, בדומה לכל מוצר צריכה אחר.rn
rnrn
rnאני מבטיח לעדכן לכשתיהיינה מסקנות נוספות מהביקור.rnrn rn rn rnrn

 


מימין לשמאל: נחום דוניצה – דוניצה יח"צ, רוני ליטמן – אפסון ישראל, אורן פליישר- אפסון ישראל, פיליפ אולדהאם-אפסון אירופה, מרטין סבג-Hometheater.co.il

 

 להמשך דיון בנושא ביקור מנהל הפיתוח עיסקי בתחום המקרנים של אפסון אירופה בישראל.


7:00
  /  
12.10.2010
  
כתב: מרטין סבג

1