ציוד והכנת קפה: מדריך נבוכים חלק 1

חדשים לעולם הקפה? מחפשים מדריך מקיף אך פשוט של כל הדרכים לחליטת אספרסו בבית? ירון מגיש מדריך לדורש הקפאין המתחיל.

7:00
  /  
07.12.2009
  
מאת: קרמריקה
ציוד והכנת קפה: מדריך נבוכים, חלק 1

ציוד והכנת קפה: מדריך נבוכים 

אספרסו. קפוצ´ינו. מקיאטו. ריסטרטו. לחץ חליטה. ערביקה. רובוסטה. מטחנה. מקינטה.

תחום הקפה כולל הרבה מאוד מושגים מפחידים, ולכן עלול להרתיע את המשתמש המתחיל. אתה בסה"כ רוצה כוס קפה, ומוצא את עצמך נבוך בין שלל מינוחים ודרישות לא ברורות. במדריך זה נסקור את הדרכים השונות לחליטת אספרסו מעולה בבית, ואת הגורמים החשובים ביותר להם יש לשים לב.

הכי חשוב: איכות הפולים

rnrnrnrn

נתחיל מהבסיס,rnהפולים עצמם. אין זה משנה אם אתם מכינים אספרסו במכונה יקרה או קפה מבושל על הגז,rnקפה טוב מתחיל בפולים איכותיים.

rnrn

איכות הפוליםrnמושפעת, בראש ובראשונה, מטריותם. במילים אחרות – משך הזמן שעבר מרגע קלייתם. רמתrnהטריות הרצויה משתנה בהתאם לדרך ההכנה. בעוד שבמכונת אספרסו ניתן להרגיש ירידהrnבאיכות כבר לאחר עשרה ימים מיום הקלייה, בדרכים אחרות ההבדלים קצת פחות קיצוניים. במקינטהrnופילטר גם חודש לאחר הקלייה הקפה יורגש כטרי ובקפה טורקי גם למעלה מזה. האיכותrnתלויה כמובן גם בדרך האחסון של הפולים. פולים שנארזו בשקית עם שסתום חד-כיווני ולאrnנפתחו מעולם יחזיקו מעמד זמן רב יותר מאשר פולים החשופים לאוויר. שימו לב שזמניםrnאלו מתייחסים לפולי הקפה ולא לקפה טחון. קפה טחון מאבד מטעמו בקצב מהיר בהרבה.

rnrn

הגורם השני הוא זןrnומוצא הפולים. ישנם זנים וסוגים שונים של פולים. טעם הפולים מושפע מגורמים רבים כמוrnאזור גידול, גובה גידול, תנאי אקלים, שיטות עיבוד ועוד. יש לבחור בתערובת פוליםrnהמתאימה לדרך ההכנה ואשר קולעת לטעמכם האישי. בנוסף, הקלייה עצמה משפיעה מאוד עלrnהטעם.

rnrnכשנרכוש פולי קפה בבית-קפה או בחנות מתמחה, כמעט תמידrnנקבל תערובת של זנים שונים. בד"כ גם לא יספרו לנו את ההרכב, אלא יתנו שםrnאקזוטי לתערובת ויצרפו תיאור של טעם הקפה. כאן כבר נכנסת ההעדפה האישית. נסוrnתערובות שונות ובחרו את התערובת הטובה ביותר עבורכם.

פולים בדרגות קליה שונות. דרגת הקליה משפיעה רבות על הטעם הסופי בכוס.

המטחנה

אם איכות הפוליםrnהיא הגורם החשוב ביותר, הרי שזמן ודרך טחינתם הם הבאים בסדר החשיבות. אין זה משנהrnאיך אתם מכינים, בכדי לקבל תוצר אידאלי יש לטחון את הפולים סמוך ככל האפשר למועדrnההכנה, ובמטחנה מתאימה.rnrn

אפשר לחלק את עולם המטחנותrnלשני סוגים עיקריים: מטחנת להבים ומטחנת דיסקיות.

rnrn

מטחנת להבים היאrnמטחנה שבמקור נועדה לטחינת תבלינים. עיקרון הפעולה פשוט: בתחתית המטחנה יש שני (אוrnיותר) להבים חשופים. מכניסים את הפולים, לוחצים על כפתור ההפעלה וזמן הטחינה יקבעrnאת עובי שלה. בעוד שניתן בדר"כ להסתפק במטחנה כזו לקפה פילטר ואפילו למקינטה,rnהרי שלמכונת אספרסו מטחנה כזו לא באה בחשבון. זאת מאחר ולא ניתן לשלוט במדוייק עלrnעובי הטחינה, ולא ניתן להגיע לאחידות בטחינה עצמה. בנוסף, בדר"כ לא ניתןrnלהגיע לטחינה דקה מספיק עבור מכונת אספרסו מבלי להפוך את הקפה לאבקה.

rnrn

מטחנת דיסקיותrnמורכבת משתי דיסקיות אשר ניתן לשלוט על מרחקן האחת מהשנייה. המרווח ביניהן הוא אשרrnיקבע את עובי הטחינה הסופי. מטחנת דיסקיות פשוטה וזולה תתאים בדר"כ למקינטהrnופילטר, אך לאספרסו יש צורך במטחנת דיסקיות איכותית יחסית.
rnמטחנות דיסקיותrnנבדלות אחת מהשנייה בצורת הדיסקיות ובאופן כוונון הטחינה. הדיסקיות יכולות להיותrnקוניות או שטוחות. לכל סוג יש את היתרונות והחסרונות שלו, ולא נכנס לדיון הזה כאן,rnמאחר ובסופו של דבר מה שמעניין אותנו זה רמת הביצועים של מטחנה מסויימת.

 

 

  מטחנות ביתיות. ניתן להשיג גם בצבעים לא שגרתיים.

rnrn

דיון שכן חשובrnלהכנס אליו, זה עניין הכוונון. ישנם שני סוגים: מנגנון כוונון רציף ומנגנון קליקים.rn

rnrn

בכוונון רציף, איןrnמצבים קבועים של דרגות טחינה, ולמעשה אנחנו מסובבים את הדיסקיות באופן חופשיrnוקובעים את המרווח ביניהן עם דיוק אינסופי. במנגנון קליקים יש מספר קבוע מראש שלrnדרגות טחינה, לרוב ממוספרות, ואנחנו יכולים לנוע רק מאחת לשנייה. כלומר, אנחנוrnמוגבלים מעט בקביעת דרגת הטחינה. היתרון של קליקים הוא שקל יותר למצוא את הדרגהrnהרצויה ובמידה ואנחנו טוחנים לשני מכשירים שונים בדרגות שונות המעבר ביניהם פשוטrnמאוד. בכוונון רציף, עשוי להיות קשה בהתחלה למצוא את הדרגה המתאימה, אך בהמשך הדרךrnהדיוק האינסופי יעזור לקבלת אספרסו מושלם.

rnטיפים לשימושrnבמטחנת להבים פשוטה:

rnrn

 • rnשימו במטחנה כמותrnפולים אשר תספיק לשימוש הנוכחי בלבד. כל כמות מעבר לכך היא בזבוז הקפה.
 • rnאל תלחצו על כפתורrnההפעלה למעלה מ5 שניות רצופות. הפעלה ממושכת תגרום להתחממות יתר ותשרוף את הקפה. המתינוrnכ2 שניות בין לחיצה ללחיצה.

rnrnrnrnבזמן ההפעלה נערו מעט את המטחנה. ניעור זה יעזורrnלאחידות הטחינה.

פלנג´ר ומקינטה

פלנג´ר

rnrnrnrn

פלנג´ר או פרנץ´rnפרס הוא מכשיר זול ופשוט המשמש להכנת קפה פילטר בקלות יחסית. למי שמעוניין בספלrnקפה מלא, להבדיל ממנות אספרסו קטנות יותר, זוהי דרך נפלאה לעשות זאת. ישנם מספרrnסוגים של פלנג´רים מחברות שונות, הנבדלים אחד מהשני בעיקר במראה ובגודל, אך גםrnבאיכות החומרים.

rnrn

הוראות השימוש:

rnrn

 • rnהרתיחו מיםrnבקומקום, בהתאם לכמות הכוסות הרצויה.
 • rnטחנו את הקפה טחינהrnגסה המתאימה לפילטר.
 • rnמלאו את הפלנג´ר בקפה,rnלפחות כף אחת גדושה לכל כוס.
 • rnלאחר שהמים רתחו,rnהמתינו כ30 שניות עד דקה, ואז מזגו מים בהתאם לכמות הקפה.
 • rnערבבו את המים עםrnהקפה, עד שתראו שכבה דמוית קרמה מעל הקפה. כסו את הפלנג´ר כשידית הפילטר משוכהrnהחוצה.
 • rnהמתינו כ-3 עד 4rnדקות, ואז לחצו את הבוכנה פנימה. השתדלו לשמור על הפילטר ישר ככל האפשר בכדיrnשגרגירי הקפה לא יעקפו את הפילטר.
 • rnכשהבוכנה עדיןrnבפנים, מיזגו את הקפה לכוסות.

פלנג´ר ארצישראלי מצוי

מקינטה

rnrnrnrn

באיטלקית, פירושrnהמילה היא מכונה קטנה, ואכן מדובר במכשיר קטן ופשוט שמפיק תוצר מעולה. המקינטהrnמורכבת בדר"כ משלושה חלקים:
rnבסיס – אותו ממלאיםrnבמים, פילטר – אותו ממלאים בקפה וחלק עליון – אליו עולה הקפה כשהוא מוכן.

rnההבדל המרכזי ביןrnמקינטה לדרכים פשוטות יותר, הוא הלחץ. בעוד שבפילטר או טורקי לא מופעל כלל לחץ עלrnהפולים הטחונים, הרי שבמקינטה המים נדחסים דרך גרגירי הקפה בלחץ קטן של 1.2 בארrn(לשם ההשוואה, אספרסו נחלט בלחץ של 9 באר). לחץ זה מוביל למשקה הנקרא מוקה. זהוrnמשקה מרוכז יותר ובעל גוף מעט כבד יותר מדרכים אחרות כמו פילטר או טורקי, ואם סוגrnהמשקה היה סרגל שבצידו האחד קפה פילטר ובצידו האחר קפה אספרסו, המוקה היה נמצאrnבערך באמצע.

rnrn

יש לציין שישנםrnסוגים רבים של מקינטות, של חברות כאלו ואחרות וממתכות כאלו ואחרות. מלבד מקינטהrnמסוג בריקה, אותה נסקר בהמשך אין הבדל משמעותי בין המקינטות, ועיקר הבחירה צריכהrnלהעשות ע"פ העיצוב או המחיר.

rnrn

הבדל נוסף הואrnבגודל המקינטות. נמכרות מקינטות בכל הגדלים החל מכוס אחת וכלה ב16 כוסות. חשובrnמאוד להדגיש שתמיד יש להכין במקינטה את כמות הקפה לה היא מיועדת. במקינטת 2 כוסותrnלא ניתן להכין כוס אחת בלבד. בנוסף,rnבמקינטה, כוס נחשבת למנת אספרסו קצר, כך שמקינטת 2 כוסות תפיק כמותrnשל אספרסו כפול. לכן, יש לבחור את הגודל המתאים לכם, ובמקרה הצורך ניתן לרכוש כמהrnמקינטות בגדלים שונים. היות ומדובר בעלויות נמוכות בד"כ, אנשים רבים רוכשיםrnמקינטה קטנה (2 כוסות) לשימוש עצמי יומיומי, ומקינטה גדולה יותר (6-8 כוסות)rnלאירוח. בבית איטלקי מצוי תוכלו למצוא שתיים, שלוש ולעיתים ארבע מקינטות בגדלים שונים.

 

 מקינטות בגדלים שונים

rnטיפים להכנת מוקהrnבעזרת מקינטה:

rnrn

 • טחנו את הקפהrn לדרגה בינונית. בהעדר הגדרה טובה יותר, זו בערך הדרגה בין אספרסו לפילטר. נסוrn רמות טחינה שונות, ומצאו את זו שקולעת לטעמכם.
 •  מלאו מים עדrn לקו הסימון בכלי התחתון של המקינטה. טעם המים ישפיע בצורה ניכרת על טעם הקפה,rn ולכן השתמשו במים איכותיים.
 • מלאו את סלסלתrn הקפה בגרגירי הקפה עד שכמות הקפה תעבור במעט את גובה הסלסלה. לאחר מכן,rn השתמשו בגב של סכין כדי "ליישר" את גבעת הקפה, כך שכל הסלסלה תהיהrn מלאה בקפה טחון. שימו לב שבמקינטה אין לדחוס את הקפה בתוך הסלסלה!
 •  שימו את המקינטהrn על להבה חזקה ומרוכזת. דאגו שקוטר הלהבה יהיה קטן מקוטר המקינטה.
 •  שימו לבrn לזליגת הקפה. כאשר הוא מגיע לגובה של כשליש מהכד, כבו את האש והניחו לשארrn הקפה לזלוג (ענין של מס´ שניות עד חצי דקה)
 • מיזגו מהר ככלrn האפשר את הקפה לכוסות, ושתו בהנאה.
 • יתכן וישארוrn מעט מים בבסיס המקינטה לאחר השימוש. זה נורמלי לחלוטין.

rnrn

מומלץ לנקות אתrnהמקינטה לאחר השימוש ולא להשאיר אותה מלוכלכת. את החלק התחתון אפשר לשטוף במיםrnוסבון, אך את החלק העליון יש לשטוף במים בלבד! אנחנו מעוניינים לשמור על שומן הקפהrnבתוך החלק העליון, היות והוא מגן על הקפה תוך כדי החליטה. יש לייבש היטב מיד לאחרrnהשטיפה.

rnrn

למרות שההמלצהrnהרשמית היא להמנע מניקוי עם סבון כלים, לא קורה כלום אם מדי פעם שוטפים אותה עםrnמעט סבון. רצוי עם זאת, להימנע משפשוף הכלי עם סקוץ או צמר פלדה למניעת שריטות. במידהrnושטפתם עם סבון, יש לבצע "הרצה" מחודשת – להכין כוס קפה ולשפוך אותה,rnכדי לייצר שוב שכבת הגנה שומנית על החלק העליון (כמובן שניתן לשתות את הקפה, אךrnהוא יהיה פחות טוב מבד"כ).

rnrnבצעו ניסיונות שונים. נסו כמויות ודרגות טחינה שונות,rnנסו לרסס במעט מים את הגרגירים לפני ההכנה, נסו לדחוס מעט את הגרגירים. כל דבר כזהrnישפיע על התוצר בצורה שונה, חלק מהכיף זה המסע למציאת הטעם האהוב עליכם. rnrn 

מקינטה מסוג "בריקה" של חברת ביאלטי

rnrnrnrn

במבט ראשון הבריקהrnנראית כמו מקינטה רגילה לכל דבר. מחירה הגבוה יחסית והסתכלות מעמיקה יותר ילמדוrnאחרת. הבריקה בנויה בעיקרון דומה למקינטה רגילה (אם כי בנויה לעמידות גבוהה יותר),rnואופן השימוש בה דומה. ההבדל העיקרי נעוץ במשקולת המצויה בחלק העליון אשר משמשתrnכשסתום לצינור ממנו יוצא הקפה. משקולת זו גורמת לכך שהמים יעברו דרך הגרגירים בלחץrnגבוה בהרבה מאשר מקינטה רגילה, כ-3.5 באר.
rnהתוצר הוא משקה קרובrnבטעמו ובהרגשתו לאספרסו, מרוכז וסמיך יותר ממקינטה רגילה ואפילו מכסה אותו שכמתrnקרמה (קצף חום-צהבהב) כפי שניתן למצוא באספרסו.
rnלמי שרוצה חוויתrnאספרסו ביתית ולא מעוניין להשקיע הרבה כסף, אנו יותר מממליצים לבחור בדרך זו. ניתןrnלצרף לקנייה גם מקציף ידני כדוגמת הטוטוקרמה, ולקבל קפוצ´ינו ברמה טובה יותר מהרבה בתי קפה בארץ.rn

rnעקרון השימושrnבבריקה דומה לדרך הפקת המוקה במקינטה רגילה. נתרכז בהבדלים:

rnrn

 • לטעמנו,rn התוצאה הטובה ביותר מתקבלת עם טחינה גסה, כמעט כמו זו שנשתמש בה להכנת קפהrn בפלנג´ר. שימו לב שלמרות האמור כאן, הבריקה מאוד סלחנית ומסוגלת לקבל דרגותrn טחינה שונות. נסו!
 • תהליך זליגתrn הקפה בבריקה שונה מאשר במקינטה, והוא מתחיל עם זרזיף קטנטן של קפה. לאחר עודrn פרק זמן, שאר הקפה יפרוץ בבת-אחת, תוך כמה שניות. הפריצה תלווה בהשמעת רעש חזקrn ואופייני.
 •  אם זליגת הקפהrn איטית מדי – נסו לטחון גס יותר או להגביר את עוצמת הלהבה.
 • אם זליגת הקפהrn מהירה מדי או שאינכם מקבלים קרמה – נסו לטחון דק יותר.
 • יש להורידrn מהאש מיד עם ההתפרצות, בכדי שהקפה לא ישרף. היות וההתפרצות מהירה מאוד, אפשרrn למזוג מיד לאחריה.

rnrnטיפ: אם לאחר הקירור קשה לכם להפריד בין חלקי הבריקה,rnמישכו את המשקולת כלפי מעלה. זה יגרום ללחץ שנשאר להשתחרר (תשמעו צליל של פריקתrnלחץ) ותוכלו להפריד בין החלקים ביתר קלות.

 

  אספרסו עם שכבת קרמה יפה, בבריקה זוגית

צפו במדריך וידאו להכנת אספרסו בעזרת מקינטה מסוג בריקה.

הקצפת חלב

מקציפי חלב ידניים

rnrnrnrn

עם המקינטה, כאמור,rnניתן בקלות ובעלות נמוכה לייצר אספרסו בבית (להזכירכם, טכנית מדובר במשקה מוקה ולאrnאספרסו, בגלל לחץ החליטה הנמוך יותר של המקינטה). אך מה לגבי קפוצ´ינו?

rnrn

כדי להכין קפוצ´ינוrnעלינו להקציף חלב. לשם כך ניתן להשתמש במבחר מקציפי חלב ידניים, שפועלים על אותוrnהעקרון: ממלאים חלב חם בתוך המקציף, ובעזרת ידית מפמפמים אויר אל תוך החלב.rnבמהירות ובקלות החלב יתמלא בבועיות אוויר קטנות שיגרמו לו להיות קצף קרמי, בדיוקrnכמו שאנחנו אוהבים בקפוצ´ינו שלנו.

rnrn

הוראות שימוש במקציף חלב ידני:

rnrn

 • יש למלא כרבעrn עד שליש מהמקציף בחלב.
 • בחלק מהמקציפים ניתן לחמם את החלב במיקרוגל ובחלקם על הגז. נא בדקו היטב אתrn סוג המקציף שלכם. במידה ולא ניתן לחממו במיקרוגל, תוכלו לחמם חלב בכלי אחר,rn בתוך המיקרו, ואז לשפוך אותו פנימה אל תוך המקציף.
 • הטמפ´ הרצויהrn לחלב היא 70 מעלות צלזיוס. טמפ´ גבוהה יותר תגרום לשבירת החלבונים, תפגעrn בטעמו של החלב ובאיכות ההקצפה. ניתן לרכוש מדחום ייעודי בחנויות הקפה, וניתןrn להגיע לטמפ´ לפי נסיון ותחושה. בכל אופן, חשוב מאוד לא להרתיח את החלב ובטחrn שלא לגרום לו לגלוש, שכן טעמו יפגע!
 • כשהחלב חם,rn ניתן להתחיל בהקצפה, בצעו 5 פמפומים ארוכים ואיטיים, ולאחר מכן כ-15 פמפומיםrn קצרים.
 • המתינו כחציrn דקה על דקה, כשהמקציף סגור וידית ההקצפה משוכה למעלה.
 • הסירו אתrn המכסה ודיפקו עם הקנקן בעדינות על משטח כלשהו על מנת להעלים בועות אוירrn שבתוכו.

rnrnבתנועות סיבוביות סובבו את החלב בקנקן כדי שיתאחד עםrnהקצף עד לקבלת מרקם אחיד.

 

  מקציף חלב של חברת בודום

מקציף חלב מסוג "טוטוקרמה" של חברת ביאלטי

rnrnrnrn

כפי שסקרנו מעל,rnמקינטת "בריקה" של ביאלטי משתמשת בפטנט יחודי לקבלת משקה מוקה טוב יותר.rnבאותו האופן, גם מקציף החלב של ביאלטי, "טוטוקרמה" שמו, עושה שימושrnבפטנט יחודי. הרעיון – רשת כפולה להקצפת החלב, במקום רשת יחידה במקציפים אחרים.rnנשמע כמו הבדל זניח, אך תוצר ההקצפה עדיף בטוטוקרמה מול מקציפים אחרים. שימו לבrnשבניגוד להבדלים בין מקינטה רגילה לבריקה, בתחום ההקצפה ההבדלים אינם תהומיים.rnעיקרם – קצף אחיד, מלא וסמיך יותר.

rnrn

הוראות שימושrnבטוטוקרמה:

rnrn

 • ממלאים חלב לגובהrn שליש.
 • מציבים על הגז,rn להבה  בקוטר של תחתית הטוטוקרמה.
 • טיפ: כיצד נדעrn שהחלב חם מספיק? כל 20 שניות אוחזים את הטוטוקרמה ביד ומסובבים את החלב בוrn בתנועות מעגליות. כשמתחילים לראות אדים רבים ויש ריח נעים של חלב באויר, החלבrn הגיע בדיוק לטמפרטורה הנכונה.

rnrnמכאן כרגיל: מפמפים, ממתינים דקה כשהכשיר סגור והידיתrnלמעלה, מגלגלים את החלב בטוטוקרמה כדי שיתאחד ויתגבש ומוזגים מעל מנת אספרסו אוrnמוקה.rnrn 

 

  הטוטוקרמה, בעל פטנט רשת-ההקצפה הכפולה

 צפו במדריך וידאו להקצפת חלב לקפוצ´ינו בעזרת הטוטוקרמה.

מבוא למכונת האספרסו

מכונת אספרסו

rnrnrnrn

המלכה של עולםrnהקפה, מיצוי מושלם של הקפה על כל טעמיו המורכבים. הדרך הכי יקרה, מסובכת, דרשנית,rnמתסכלת בהתחלה אך מתגמלת בסוף.

rnrn

אז מה עושה אספרסו לטוב?

rnrn

האיטלקים מצייניםrnאת ארבעת הMים: Mano, Macchina, Macinazione, Miscela ובעברית:rnיד המפעיל, המכונה, הטחינה והתערובת. נסדר את הגורמים ע"פ סדר חשיבותם:

rnrn

 • איכות התערובתrn – תערובת לא איכותית לעולם לא תפיק קפה איכותי. אין זה משנה איזו מטחנהrn ומכונה יהיו לנו ומי יהיה המפעיל. קפה טוב מתחיל מפולים איכותיים ותערובתrn מתאימה.
 • הטחינה – אםrn המטחנה לא מספיק טובה, או הטחינה עצמה נעשית בדרגה גסה או דקה מדי, לא יתקבלrn קפה טוב גם במכונה היקרה ביותר.
 •  יד המפעיל – מפעיל לא מנוסהrn יוציא מהמכונה היקרה ביותר אספרסו פחות טוב מאשר ממפעיל מאוד מנוסה ממכונהrn ביתית פשוטה.
 • מכונת האספרסוrn – הרבה אנשים יתפלאו להמצאות המכונה בתחתית הרשימה. זהו לרוב החלק היקר ביותרrn בתהליך, אך הכי פחות חשוב. צריך להבין שממכונה ביתית זולה יחסית ניתן להוציאrn קפה נפלא. אין ספק שיש שיפור במעבר למכונה יקרה יותר, אך השיפור המשמעותיrn ביותר יגיע מהשקעה בדברים האחרים, כולל מיומנותכם. שימו לב: לא כל מכונה זולהrn תפיק קפה טוב. להמלצות על מכונות ספיציפיות אנא קראו בפורום ובמדריכים הבאיםrn שנשחרר.

rnrn

נשמע מפחיד? האמת שהעסק לא כ"כ מסובך, ואםrnתדאגו לציוד טוב ולטיפוח המיומנות, תגלו שמהירות רבה תוכלו להפיק בבית אספרסו ברמהrnהגבוהה ביותר.

rnrn

סוגי מכונות אספרסו

rnrn

ישנם סוגים רבים של מכונות אספרסו, ולמשתמש המתחילrnעולם המושגים הקשור לכך עשוי להיות מעט מבלבל.

rnrn

נסקור את שלושת הסוגים העיקריים:

rnrn

 • rnמכונת מנוף – נקראתrnגם מכונה ידנית. מדובר על מכונה שחליטת האספרסו בה נעשית ע"י משיכה בידית,rnכאשר עוצמת ומהירות המשיכה ישפיע על אופן זרימת המים דרך הקפה. ישנן מכונות כאלהrnעם קפיץ עזר אשר עוזר לנו לחלוט באופן אחיד. מכונות אלו מיועדות ל"משוגעיםrnלדבר" בלבד ומאוד קשה ללמוד אותן, אך אין הרבה דברים מספקים כמו הוצאת אספרסוrnמושלם ממכונה כזו.
 • rnמכונה חצי אוטומטיתrn- גם היא נקראת לעיתים מכונה ידנית. זה הסוג הפופולרי ביותר המצוי בבתים ובבתיrnהקפה. המפעיל הוא זה שטוחן את הקפה לידית, דוחס ולוחץ על כפתור החליטה. המכונה היאrnזו שקובעת את לחץ המים. גם בשימוש במכונות כאלו, יש צורך בניסיון וידע על מנתrnלהוציא תוצר איכותי. אך כשכל הפרמטרים נכונים והציוד מספיק איכותי – האספרסוrnהמושלם יגיע!
 • rnמכונה אוטומטית – מכונה שעושה הכל בעצמה, ומשאירהrnמעט מאוד מקום להתערבות המפעיל. היא טוחנת את הפולים, דוחסת, חולטת ומנקה ולמפעילrnרק נותר לקבוע אם הוא רוצה כפול או קצר וללחוץ על כפתור. יש מכונות שגם יקציפוrnלבד, ויש מכונות שלא. יש מכונות שמאפשרות שליטה בפרמטרים שונים כמו כמות מים, כמותrnקפה, דרגת טחינה ודחיסה, ויש מכונות שלא. חשוב להדגיש, מכונות אלו מאוד יקרותrnובמקרה הטוב יספקו תוצר בינוני. עם קצת מאמץ, מטחנה ומכונת אספרסו חצי אוטומטיתrnפשוטה ניתן להגיע לתוצאות טובות בהרבה. למרות זאת, ישנם מקומות (כמו משרדים) בהםrnאין אפשרות להציב מכונה ידנית ובמקרה כזה מכונה אוטומטית תעשה את העבודה.

סוגים שונים של מכונות אספרסו

rnrnrnrnrnrn

 

בכתבה הבאה נסקורrnאת ההבדלים בין סוגי המכונות החצי-אוטומטיות השונות,
ונביא רשימה של מושגי יסודrnבתחום מכונות הקפה.

 

לדיון במדריך הנבוכים חלק 1 אנא לחצו כאן.


7:00
  /  
07.12.2009
  
מאת: קרמריקה

1