מארז SquareOne – Personal Server SQ201 :NAS

בהמשך לסקירת מוצרי ה-NAS של חברת QNAP, הגיע אלינו לביקורת גם NAS מתוצרת חברת ITian הקוריאנית - SquareOne SQ20. מכשיר זה ...


תכונות עיקריות

חומרה

 • חיבור SATA פנימי.
 • 3 חיבורי USB אחוריים.
 • חיבור eSATA אחורי.
 • חיבור רשת WAN של 1Gb.
 • 4 חיבורי רשת LAN של 1Gb.
 • רשת אלחוטית 802.11 b/g.
 • נורות חיווי LED ל-WAN סטטוס, USB, רשת אלחוטית , הארד דיסק ו-Power.

תוכנה

 • חיוג PPPoE לספק אינטרנט.
 • שרת WEB אפאצ´י.
 • MySQL Database.
 • VPN.
 • QMail.
 • שרת FTP.
 • Web Proxy Cache.
 • שרת מדפסות (דרך חיבור USB).
 • שרת הורדות BitTorrent.

מה בקופסה

 • המכשיר עצמו.
 • חיבור לחשמל.
 • שני אנטנות.
 • כבל רשת.
 • דיסק התקנה.
 • חוברת הדרכה.
 • פלטה להתקנת כונן קשיח פנימי.

התקנת ה-SQ201

המוצר כמובן מגיע ללא דיסק ויש צורך בדיסק SATA. ראשית התקנתי את הדיסק הקשיח, ההתקנה פשוטה וקלה ביותר, מהדקים את הדיסק לפלטה המצורפת, מחברים וסוגרים את הברגים של הפלטה.

אחרי ההתקנה, בטרם תחילת העבודה, המכשיר מחייב לפרמט את הדיסק, צריך לקחת את זה בחשבון ולא לשים שם דיסק עמוס בחומר…


טרם ההתקנה


הדיסק מונח במקומו


חלקו האחורי של המכשיר


הצד הקדמי, ליד הראוטר שלי

חיבור וקינפוג ה-SQ201 לרשת הביתית

ניתן לחבר את ה-SQ201 בשני אופנים:

 1. שימוש כראוטר לחיוג לאינטרנט, נתב אלחוטי למחשבים המרוחקים ונתב מקומי למכשירים הקרובים המחוברים חוטית.
 2. חיבור הנתב כתחנה בלבד בתוך רשת מקומית.

היות וכבר יש לי ראוטר ורשת מקומית של 4 מחשבים + מזרימדיה המקונפגים כולם עם כתובות ידניות, העדפתי לצרף את המכשיר לרשת הבייתית הקיימת, אולם לצרכי הבדיקה הראשונית על מנת לבדוק את עבודת הנתב החוטי והאלחוטי, חיברתי את ה-SQ201 כנתב ראשי ואליו חיברתי את אחד המחשבים בחיבור חוטי וכן מחשב אחד בחיבור אלחוטי.

כתובת ה-IP ברירת המחדל שאיתה מגיע המכשיר לא הייתה רשומה בשום מקום, ולעשות מה שכתוב בחוברת ההוראות: http://squareone:8090/ כמובן שלא יוביל לשום מקום….

לכן, כדי להיות מסוגל  להתחבר למימשק הניהול של ה -SQ201 ולבצע את ההגדרות הנדרשות לעבודה (הגדרת החייגן, כתובות DNS, הפעלת האבטחה של החיבור האלחוטי וכו´) היה עלי לגלות את כתובת ה-IP של המכשיר, ואת זאת עושים דרך המחשב המחובר לנתב בחיבור חוטי באמצעות ה-Command Prompt, רושמים ipconfig /all ואז מתקבלת כתובת ה-DHCP של ה-SQ201 (192.168.10.1 (ומשם ממשיכים כרגיל כאשר אם רוצים לגשת לנתב לפי שם ולא IP, ניתן להוסיף לקובץ ה-Host היושב בספריית C:\WINDOWS\system32\drivers\etc את המיפוי:http://squareone:8090/  192.168.10.1

המחשבים המחוברים קיבלו את כתובות ה-IP שלהם באופן אוטומטי לפי ההגדרות ב-DHCP של הנתב. יש לשים לב שהמכיר תומך בחיוג מסוג PPPoE בלבד, זאת אומרת שבעלי המודם הישן של בזק יצרכו להחליף מודם על מנת להשתמש במכשיר כראוטר.

יש לציין לטובה את ההסברים המופיעים בצד בכל מסכי הניהול, ונותנים הסבר לכל אפשרות קינפוג.

המכשיר תומכך בכל סוגי ההצפנה.

אצלי בבית בדיקת האלחוט הינה קשה מן הרגיל, הבית בצורה מלבנית ומפרידים לא פחות מ-6 קירות  בין הראוטר למחשבים בחדרי הילדים. השוותי את עוצמת האות במחשב של הילד לעומת עוצמת האות המתקבלת מהראוטר – Compex NP27G, שאותו רכשתי אחרי קריאת ביקורות על יכולת השידור שלו.

כפי שניתן לראות בתמונה (HomeNetwork זה שלי…), העוצמה מעט נמוכה יותר, אולם לגלישה באינטרנט זה בהחלט מספק, לא נתקלתי בבעיות של ניתוקים וכו´.

התיקיות הציבוריות היו נגישות משני המחשבים ללא בעיות, וגם ה-FTP עבד היטב,  כמובן שלאט יותר בחיבור האלחוטי אולם בכל מקרה חיבור מסוג זה אינו מומלץ לשימוש על מנת להעביר קבצים גדולים.

אחרי שהבדיקות הראשונות עברו בהצלחה, העברתי את המכשיר לעבודה כתחנה רגילה ברשת על מנת לבדוק את תכונות ה-NAS שלו כולל עבודה מול המזרימדיה.

ראשית יש לקנפג לו IP בתוך תחום הכתובות של הרשת המקומית שכבר קיימת.

למרות שאין חובה לעשות זאת, ניסיתי ולא הצלחתי לבטל את ה-DHCP, כל נסיון לבטל אותו, הניב את עמוד האינטרנט: page can not be displayed וסימון ה-DHCP נשאר, ולכן כאשר קינפגתי אותו לכתובת של הרשת הבייתית קיבלתי הודעת שגיאה שה-DHCP נמצא מחוץ לטווח הכתובות המוגדר, יש להתעלם ולהמשיך, וכמובן גם לההגדיר מחדש את טווח הכתובות של ה-DHCP בהתאמה לכתובת החדשה שהגדרנו, הרי תמיד נוכל לחבר לו מכשירים נוספים.

כאשר מקנפגים את ה-WAN, יש להגדיר כתובת שונה מאשר ה-LAN, כך שלמעשה יש ל-SQ201  שני כתובות IP שונות שמהן ניתן לגשת אליו. אם טועים ומגדירים בשניהם את אותה הכתובת, אז אחרי ה-Submit הגדרות המכשיר מתאפסות ויש צורך להגדיר הכל מחדש.

הגדרת המכשיר כשרת קבצים לרשת המקומית על מנת שניתן יהיה לעבוד ב-SMB, FTP, NFS והגדרת הרשאות בסיסית כולל הגדרת Quota למשתמש Guest.

שם ה-Workgroup חייב להיות זהה לשאר המכשירים ברשת, על מנת לאפשר גישה לתיקיות המשותפות.

כפי שנרשם קודם, חובה להגדיר תיקייה משותפת, כאשר יש דיסק פנימי, ברירת המחדל שנוצרת אחרי הפירמוט היא Public וניתן להגדיר ספריות נוספות ולתת להן הרשאות:

עם סיום ההגדרות ומתן ההרשאות (תהליך מהיר למדי), ספריית ה-Public הייתה נגישה וניתן היה להתחיל מייד בהעתקת מדיה לדיסק הקשיח הפנימי וכן להתחבר אליו עם ה-Z500 ב-SMB על מנת לנגן ממנו תכנים שונים.

לא נתקלתי בבעיות של גימגומים עקב השימוש ברשת (כבל באורך 15 מטר).

בסך הכל העניין הוא פשוט ביותר, כמה קינפוגים פשוטים וה-SQ201 עובד ממש כדיסק מקומי נוסף במחשב. מי שחשובה לו יכולת ה-UP&P, יכול פשוט למפות ספרייה ולכוון אליה את תוכנת ה-UP&P שלו.
המכשיר עבד בשקט (לפחות לא משהו שהפריע לי).

עדכון Firmware

אחרי ההתקנה ובכל פעם שיוצא עדכון תוכנה ויש לעדכן את ה-Firmware של ה-SQ201. יש למכשיר שני עדכונים שונים, עדכון Firmware ועדכון HDD Image. לאחר כל עדכון, כל ההגדרות מתאפסות ויש להגדיר את ה-SQ201 מחדש.
יש לציין שמספר נסיונות לעדכן את ה-HDD Image נכשלו וכל פעם, למרות הכישלון, ההגדרות התאפסו.


העדכון לוקח עד 25 דקות

חיבור דיסק חיצוני USB

חיברתי דיסק חיצוני של 150GB עם File System של NTFS. הדיסק זוהה, אולם לא ניתן היה להשתמש בו, חובה היה לפרמט אותו, וכפי שניתן לראות בתמונה, NTFS לא היה אחת מהאופציות, וזה למרות מה שרשום בחוברת המוצר, יתכן שעדכון HDD Image היה פותר את הבעיה, אולם כפי שרשמתי קודם, לא הצלחתי לבצע עדכון.

חיברתי דיסק 40GB ישן שיש לי ופירמטתי אותו ל-FAT32. אולם הדיסק עדיין לא היה נגיש ולכן לא ניתן היה לבצע בדיקה לחיבור ה-USB. ייתכן והייתה בעיה ספציפית מקומית כלשהי במכשיר שנבדק.

קצב עבודה מול הדיסק הפנימי

קיצבי ההעתקה היו בהחלט סבירים, מעט פחות טוב מה-QNAP 109-Pro שבדקתי בביקורת קודמת. העתקת 10GB ב-SMB לקחה כ-25 דקות, העתקת  10GB ב-FTP לקחה כ-20 דקות, כלומר התקבל ניצול של כ-75% עד 70% מיכולת הרשת.

הפעלת האפליקציות והשירותים

הפעלת השירותים המותקנים במכשיר נעשית דרך מימשק הניהול שלו וכמו כן ניתן לראות את כל רשימת האפליקציות הנתמכות עם הפעלת השירות המתאים.

 


רשימת האפליקציות שהתעדכנה בגירסת ה-Firmware אחרונה

לסיום, חשוב לציין שאחרי הוצאת הדיסק הפנימי המכשיר קצת "השתגע" וכל לחיצה על תפריט הניהול נתנה הודעה שאין לי Shared Folder וצריך שיהיה אחד, וניתן לראות בתמונות הבאה את המצב

מסקנות

ה-SQ201 הינו מכשיר אוניברסלי שיכול לחסוך למו מכשיר ברשת – גם ראוטר וגם NAS, המכשיר ביצע היטב את המצופה ממנו באופן שהוא די Plug & Play, כאשר נדרשה מעט יותר עבודה אם רוצים לחברו כנתב ברשת העובד מאחורי ראוטר קיים.

עם זאת חשוב לציין שהמכשיר אינו סלחן במיוחד על טעויות ועל חלקן משלמים מחיר של איפוס ההגדרות (למשל בראוטר שלי ההגדרות לא מתאפסות אפילו אחרי עדכון Firmware).

בניגוד למכשירי ה-QNAP שסקרתי, הוא אינו מגיע עם כמות עצומה של שירותים ותוכנות שלחלק נכבד מהם המשתמש הממוצע אינו זקוק כלל, ויתרה מזאת, ניתן בקלות להשתמש בתוכנות חיצוניות על מנת להשיג את אתם השירותים, למשל מיפוי תיקייה משותפת וקינפוג שרת ה-UP&P לשם וכד´, ובהתאמה לכך – מחירו הנמוך יחסית.

נתקלתי בשני תקלות שלא הצלחתי להתגבר עליהן, האחת היא עבודה עם כונן חיצוני USB והשנייה היא התקנת HDD Image שיתכן שגרמה לתקלה הראשונה, ייתכן ומדובר בבעיה ספציפית למכשיר שבדקתי.

ציונים

 • חומרה – 7, מארז פלסטיק, אמנם דקורטיבי, אבל שוקל מעט יחסית ופחות יציב לעומת מכשירי ה-QNAP
 • מהירות עבודה – 8, ניצול סביר של רשת 100MB
 • ראוטר אלחוטי – 8
 • שרת FTP – 9
 • שרת הורדות – 7
 • נוחות ממשק הניהול – 7.5 ממשק סביר בהחלט, אולם פחות נוח מאשר הממשק של מכשירי ה-QNAP
 • ציון כללי 7.5
  מחיר MSRP – 289$

מחיר מומלץ לצרכן: $289

 

תודה רבה לחברת Itian על השאלת המוצר לביקורת. 

Special thanks to Mr. Young Ho, Lee from Itian who supplied us with the sample unit we used for this review

להמשך דיון בנושא הביקורת לחץ כאן.


חלק מהתכנים באתר כוללים מעת לעת קישורים לתוכניות שותפים, שעבורם האתר מקבל עמלה עם רכישה בפועל.
עמלה זו איננה מייקרת את עלות הרכישה של המוצרים.

7:00
  /  
06.05.2008
  
כתב: גיא עזרא

1