HomeTheater ביחד עם קהילת המדיה סנטר בתערוכה

כחלק מהתרומה של הקהילה בפורום HTPC החליט האתר להחזיר בחזרה לקהילה בתערוכת HomeTheater 2008.בתערוכה יועברו מספר הרצאות על ידי מומחי ...

7:00
  /  
14.04.2008
  

7:00
  /  
14.4.2008
  

1