HomeTheater ביחד עם קהילת המדיה סנטר בתערוכה

כחלק מהתרומה של הקהילה בפורום HTPC החליט האתר להחזיר בחזרה לקהילה בתערוכת HomeTheater 2008.בתערוכה יועברו מספר הרצאות על ידי מומחי ...7:00
  /  
14.04.2008
  
עפר לאור

1